Twee gevallen van varkensgriep in ons land - bestaat er gevaar voor een epidemie?

greep

In het land zijn twee gevallen van "varkensgriep" bewezen. Een daarvan is het geval van een 2-jarig kind in Sofia, het tweede is een 30-jarige uit de stad Sliven. Prof. Todor Kantarjiev, directeur van het National Center for Infectious and Parasitic Diseases, kondigde dit aan "Focus" aan. "Op 11 januari werden twee nieuwe gevallen van pandemische griep bevestigd. Het bewijs wordt geleverd in het Nationaal Referentielaboratorium voor Influenza en Luchtwegaandoeningen met behulp van de "Realtime PCR"-methode. De twee patiënten bevinden zich in een medische faciliteit, gehospitaliseerd in de respectieve ziekenhuizen", aldus prof. Kantarjiev. Hij voegde eraan toe dat de monsters op de ochtend van 11 januari waren ontvangen.

"Samples worden alleen gestuurd naar gehospitaliseerde patiënten in een ernstige algemene toestand, met ernstige verdenking van griep. Het nationale referentielaboratorium onderzoekt monsters van patiënten die in medische voorzieningen zijn opgenomen en in een ernstige toestand verkeren", zei prof. Kantarjiev.

Hij voegde eraan toe dat er constant monsters binnenkomen, maar ze zijn nog niet in een hoeveelheid die een epidemie in ons land aantoont. "Influenzavirussen circuleren. Er is waarschijnlijk een circulatie van griepvirussen in Sofia vanuit de zogenaamde pandemische "varkensgriep", en vandaag is de aanwezigheid van een dergelijk virus ook bewezen in Sliven", zei ook prof. Kantardjiev.

Bron: BLITZ

VIND ONS OP FACEBOOK:

Reacties staan ​​uit.