Изклчване от училище

Ще изключват от училище за неприлична снимка във Фейсбук

07.10.2015

Неприлична снимка или клипче на съученик или учител, качени във Фейсбук, се наказват с изключване. Онлайн поведението на децата присъства във все повече училищните правилници, като в някои школа мерките за опазване [вижте още]