2242 лева на месец са необходими на семейство с 2 деца

бюджет пари финанси надбавки
По 2 242 лв. месечно трябват на 4-членно семейство от двама възрастни и две деца за да покрива разходите си за храна, образование, здравеопазване и поддръжка на жилището. Това показва изследването на КНСБ за издръжката на живот през последното тримесечие на 2015 г., пише Standartnews.com. На човек от домакинство са необходими по 560,55 лв. на месец. Сумата е без промяна в сравнение с предното тримесечие на 2015 г. и намалява с 0,1% на годишна база.
Основна причина за това намаление е продължителната отрицателна инфлация през последните две години. При хранителните стоки в края на 2015 г. е отчетен само 1% ръст на цените, докато при нехранителните – има намаление от 1%. Най-много са паднали цените на транспорта, енергията, плодовете и месото. Икономиката ни все още се намира в спиралата на дефлацията, сочи анализът на КНСБ.От синдиката изчисляват, че границата на бедност в края на 2015 г. е 295 лв., което е почти на същото ниво от преди година. Със средства под този праг живеят 30% от българите или 2,2 млн. души. В сравнение с края на 2014 г. делът им е намалял с 6 процентни пункта. Със средства между линията на бедност и издръжката за нормален живот – 295 лв. до 561 лв., пък живеят 48% от домакинствата. Делът на тази група запазва стабилност през последната година. Една трета от тези домакинства обаче са с доходи близки до линията на бедност, което предполага, че те много лесно може да изпаднат в крайна бедност – при загуба на работа, пенсиониране, болен човек в семейството. Над издръжката на живот (561 лв.) са само 22% от българите – 1,5 млн. души.