Децата в яслите ще гледат телевизия 10 минути седмично

Децата над 2-годишна възраст в детските ясли ще могат да гледат електронни устройства с видеодисплеи и телевизия само с образователни цели, но не повече от веднъж седмично до 10 минути. В детската градина пък времето пред телевизор може да е най-много два пъти седмично по 10-15 минути за деца от 3-5 г. и максимум два пъти седмично по 15-20 минути за деца от 6-7 г. Това предвижда промяна в наредба 26 от 2008 г. на здравното министерство, предложена от министър проф. Асена Сербезова.

В проекта се допълнени редица други тестове. За децата над 2-годишна възраст в детската ясла е казано, че трябва да прекарват на открито минимум 2 часа на ден, освен при лоши метеорологични условия (дъжд, силен снеговалеж, силен вятър, лош въздух и др.).

Пясъчниците в детските ясли трябва да отговарят на изискванията в наредбата за безопасността на площадките за игра и да се използват задължително под надзор. Пясъчниците на откритите площадки се откриват един час преди началото на използването им от децата и задължително се покриват след приключване на заниманията. Те следва ежедневно да се почистват преди началото на използването им от децата, а пясъкът в тях периодично да се допълва и подменя, за да не се допусне замърсяването му.

Промените засягат и наредба 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини – децата в тях също трябва да прекарват навън по 2 часа на ден, но времето им пред е-устройства е увеличено. За деца от 3-5 г. то е не повече от два пъти седмично за 10-15 мин., а за деца от 6-7 г. – не повече от два пъти седмично до 15-20 мин.

Източник: Segabg.com