Касата ще покрива нови задължителни изследвания за деца и възрастни

Нови задължителни изследвания за деца и възрастни предвиждат промени в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, качени за обществено обсъждане.

Една от промените е децата на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст изследване на кръвна картина и урина, а за 16-годишните – допълнително изследване и на кръвна захар и холестерол, съобщава pariteni.bg. Такива до момента не са включени в обхвата на провежданите на децата от училищна възраст профилактични прегледи. С включените в проекта изследвания на децата в училищна възраст се цели създаване на възможности за ранно откриване на евентуални отклонения в здравословното състояние, възникнали в тази възраст, което да даде възможност и за навременното им лечение.

При бременните жени се предвижда провеждане на допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи по Приложение № 6 от наредбата. Предлага се за периода на бременността към провежданите към настоящия момент 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още два такива прегледа, както и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология – с оглед осъществявания през време на бременността биохимичен скрининг.

Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК провеждане на изследване за хепатит С, с оглед установяване на статуса на бременната жена по отношение на това заболяване.