Притча за невежеството – или защо не трябва да спорим с глупаци

Магарето казало:
– Тревата е синя.
Тигърът отговорил:
– Не, тревата е зелена!
Избухнал спор и те отишли при лъва, кралят на гората, за да разреши разногласията им.
Още преди да стигнат до трона на лъва, магарето започнало да крещи:
– Ваше величество, вярно ли е, че тревата е синя?
Лъвът отговорил:
– Точно така, тревата е синя.
Магарето се зарадвало и продължило:
– Тигърът не е съгласен с мен, противоречи ми и ме дразни, моля, накажете го.
Царят на животните обявил:
– Тигърът ще бъде наказан с 5 години мълчание.
Магарето скочило щастливо и тръгнало доволно, повтаряйки:
– Тревата е синя…
Тигърът, приемайки наказанието, попитал лъва:
– Ваше величество, за какво ме наказахте? Не е ли тревата зелена?
Лъвът отговорил:
– Наистина тревата е зелена.
Изненаданият тигър попитал:
– Тогава защо ме наказвате?
Лъвът отговорил:
– Това няма нищо общо с въпроса тревата синя или зелена е. Наказанието е за факта, че смело и интелигентно животно като теб не може да прекарва време в спорове с муле, а след това да идва при мен с този въпрос.
Най-страшната загуба на време е да спорите с глупак и ограничен човек, който не се интересува нито от истината, нито от реалността, а само от победата на своите убеждения и илюзии. Не пилейте време за нелепи аргументи… Има хора, които, колкото и доказателства и показания да получат, не могат да ги разберат, защото са заслепени от омраза и обида. Единственото, което искат, е да са прави.

Когато невежеството крещи, умът мълчи!

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK

Коментарите са изключени.