Стартира петиция за преразглеждане на НВО правилата след 7 клас

Група ученици, учители и родители настояват за промени в образователната система

В интернет стартира петиция за преразглеждане на сегашната система от национални външни оценявания (НВО) и задължителното кандидатстване с избор на профил/професия след завършване на VII клас. Петицията е инициирана от група ученици, учители, родители, директори, университетски преподаватели и граждани, които смятат, че настоящата система не изпълнява първоначалния си замисъл и води до сериозни проблеми в образованието.

Според подписалите се, НВО в настоящата си форма не предоставят обективна оценка на образованието и не успяват да открият проблеми на различни нива. Те твърдят, че НВО са се превърнали във входен изпит за гимназии, което затруднява обективния анализ на резултатите. Провеждането на НВО ежегодно струва значителни финансови и организационни ресурси без видими положителни ефекти.

Подготовката за НВО в VII клас е изключително стресираща за учениците, учителите и семействата и няма доказателства, че това влияе положително на академичното и социално-емоционалното развитие на учениците“, се казва в петицията. Авторите ѝ посочват, че НВО и съпътстващите ги явления като масовото посещаване на частни уроци задълбочават социалните неравенства и създават значителни различия между училищата.

Петицията обръща внимание и на негативните ефекти от задължителното обучение в профилирани или професионални паралелки след VII клас. Подписалите твърдят, че изборът на профил не е осъзнат и свободен, а принудителен и ограничен, като липсва равен достъп до различни профили и професии в цялата страна.

Вместо сегашната система, инициаторите настояват за задълбочен анализ и дебат относно целесъобразността на НВО и използването му като инструмент за вход в следващ етап на обучение. Подписалите искат да се осигури качествено образование за всички деца, което да насърчава желание за учене през целия живот и да развива фундаментални знания, умения и личностни качества.

Петицията е достъпна онлайн и търси подкрепата на всички, които желаят промяна в НВО оценяването след 7-ми клас. Можете да я намерите ТУК.