деца дисциплина родители
Възпитание

Непослушанието – родителска грешка или „то просто си е такова“

През последните години възпитанието на децата доста бързо се измести от „уважение на детето към възрастните“ (донякъде еднопосочно) до „уважение на възрастните към детето“ (за съжаление почти [вижте още]