Ето какво е необходимо, ако пътувате в чужбина с дете без някой от родителите

Better Writer Ad

Във връзка с летния туристически сезон и интензивния пътникопоток Главна дирекция „Гранична полиция“ предприема редица мерки за ускореното преминаване на гражданите през граничните контролно-пропускателни пунктове на страната. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

През лятото значително се увеличава броят на напускащите страната деца, които подлежат на допълнителни проверки с цел предотвратяване на незаконни действия спрямо тях.

Граничните полицаи контролират предвиденото в националното законодателство изискване за представяне на нотариално заверено пълномощно за напускане на страната на непълнолетни български граждани, пътуващи само с единия родител или без нито един от тях.

Липсата на нотариално заверена декларация от отсъстващия родител е основание да се откаже излизането от Република България на ненавършилия пълнолетие български гражданин.

На ГКПП на изход се представят нотариално заверена декларацията и обикновено копие от нея, което остава на граничния пункт. Често установяваната липса на копие удължава излишно времето за престой на пункта и води до натрупване на чакащи автомобили.

Придружителите на децата трябва да знаят, че на ГКПП няма възможност да се изготвят копия на декларациите, поради което пътуващите трябва предварително да се снабдят с тях.

С цел ускоряване извършването на граничните проверки и намаляване времето за изчакване на ГКПП, пътуващите трябва да се информират за изискванията за извеждане от страната на ненавършили пълнолетие деца и да подготвят предварително необходимите документи за гранична проверка. Подробна информация е налична на интернет страницата на Главна дирекция „Гранична полиция“, допълват още от МВР.