Директорът на Дирекция “Образование” в Столична община Мария Минчева обясни, че водещ принцип при приема продължава да бъде уседналостта. Остават в сила прилежащите райони на училищата, които дават най-много точки при кандидатстване: “В тези райони са добавени единствено нововъведени административни адреси и са премахнати закрити такива”, добави Минчева.