Семейните помощи за деца да отиват директно в училищата, искат синдикалисти

семейни помощи, деца, Списание РОДИТЕЛ, roditel,bg, родител.бг

Better Writer Ad

Училищата, а не общините да получават семейните помощи за деца, настояват от синдикат „Образование“. Така, според тях, ще се осигури по-добра ефективност и родителите няма да харчат парите в посока, различна от социалното и образователно развитие на детето.

„В момента държавата осигурява 400 милиона лева годишно за семейни помощи за деца и само 140 милиона лев за обхващане и задържане на децата в детските градини и училищата (транспорт, стипендии, общежития, извънкласни дейности, хранене, учебници и др.). Огромна част от семейните помощи за деца са насочени към ученици-роми, поради спецификата на методиката с акцент към деца и ученици от цигански произход“, пишат от синдиката.

Учебните звена се въздържат да предоставят коректна информация за нередовното посещаване на училище или детска градина. Причините за това са липсата на стимули да го правят и опасността детето или ученикът да бъде преместено от родителите си в друга институция и така детската градина или училището да загуби финансови средства.

Семейните помощи се използват от родителите за финансиране на разходи, които не са свързани със социалното или образователното развитие на детето, в т.ч. и разходи, които да създават материални условия то да посещава детска градина или училище. Това на практика нулира нормата на обществена възвръщаемост на изразходваните бюджетни средства.

Европейската и световна практика сочи, че разходите за предучилищно и училищно образование имат най-висока обществена възвръщаемост от всички бюджетни разходи, когато са насочени към детето или ученика. Още по-висока е тази ефективност за деца, чиито родители са с нисък образователен и социален статус, т.е. най-често за децата от ромски произход.

Синдикат „Образование“ предлага в Закона за семейните помощи за деца да бъде регламентиран механизъм месечната помощ за дете до навършване на средно образование да се предоставя в учебното звено под формата на допълнителна подкрепа за личностното развитие на детето или допълнителни образователно-социални услуги, осъществявани от детската градина и училището, в което то се обучава. В противен случай тези 400 милиона лева ще бъдат поредните средства, които финансово немощната ни държава налива от пусто в празно, без да се интересува от крайния ефект.

Източник: news.bg