Ще има ли наистина изпит за детските градини? Ето какво отговарят от МОН:

тръгване на детска градина адаптация детето плаче

След медийни публикации, в които се твърди, че образователното ведомство готви изпити в детските градини, много родители останаха в неяснота какво точно предстои. В резултат от разгорещилата се дискусия, от  Министерството на образованието и науката обявиха, че не обсъжда и не подготвя въвеждането на изпит в детската градина. В момента в детските градини ежегодно и във всяка възрастова група се проследяват техните постижения в началото и в края на учебното време, съответно 15 септември и 31 май, съобщиха от МОН.

От МОН допълват, че най-често за проследяване знанията и уменията на децата и за определяне на училищната им готовност в детските градини се използва игровият подход, а инструментите за това, освен играчки, са и различни изображения на конкретни ситуации. Един пример би могъл да бъде детето да намери и да опише къде се намира дадена играчка. За същия въпрос може да бъде използвана и картинка, на която е изобразена аналогична ситуация. Това се случва в рамките на ежедневните занимания на децата, без самите те да знаят кога учителят прави тази проверка.

Към момента всеки учител може да избере по какъв начин и с какъв инструмент да направи това. МОН планира разработването и прилагането на единен инструмент за проследяване на постиженията на децата за всички детски градини, но той няма да бъде под формата на изпит и по същество ще запази и сегашния модел на работа – под формата на игра и без децата да разбират, че се проверяват техните знания и умения, успокоиха от образователното министерство.

Срокът за изработване на такъв единен инструмент за всички детски градини е до 2027 г., след което учителите ще започнат да го прилагат. Дългият срок е необходим, за да бъдат предприети всички необходими подготвителни дейности, включително и широко професионално обсъждане и апробиране на инструмента.

Новият инструмент по същество няма да промени нищо за децата, но ще даде възможност за съпоставимост на резултатите между различните институции, уточниха от МОН.