София въвежда уседналост при приема в детските градини

Родители са против премахването на точката, която досега се получаваше за посещение в ясла

детска градина

Столичната община въвежда уседналост при приема на деца в детските градини и ясли. По-голям шанс за прием в детско заведение ще имат малчуганите, чиито родители живеят над 3 г. в столицата. Това предвижда проект на наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, пуснат за обсъждане до 17-и октомври т.г. и планиран да влезе в сила от март 2021 г. С новия документ се уеднаквява и редът за прием на деца в яслите с този за прием на деца в яслените групи на детските градини, тъй като досега те се приемаха по различни наредби и правила.

„С новата наредба се въвеждат критерии за кандидатстване, свързани с промяната на постоянния/настоящия адрес на един от родителите на детето на територията на СО. Предимство ще ползват деца, чиито родители дългогодишно живеят в София. Въвеждането на тези критерии е продиктувано от значим обществен интерес, изразен от голяма част от родителите на деца, кандидатстващо за място в детските градини“, посочват в мотивите си зам.-кметовете Тодор Чобанов, Дончо Барбалов, както и общинският съветник Малина Едрева.

Според сегашните правила, които действат в момента, постоянният адрес на един от родителите на територията на Столична община носи 3 т., а настоящият – 2 т. Постоянен или настоящ адрес в административния район на градината пък носи 2 точки.

Според новия проект за децата от яслите и тези от първа група в градините ще важи адреса на родителя, а за децата от втора до четвърта група в детската градина – адреса на детето (по примера на училищата). Постоянен адрес на родителя на територията на Столична община през последните над 3 г. ще носи 4 точки на дете, кандидатстващо за ясла или първа група в градина, ако не е променян от 1-3 г. – 3 точки и ако не е променян през последната 1 г. – 2 т. Настоящ адрес на един от родителите на територията на СО през последните над 3 г. ще носи 3 т., от 1-3 г. – 2 точки и през последната 1 г. – 1 т.

При кандидатстване и приемане на децата от втора до четвърта група в градината пък ще се гледа адресът на детето, като критериите и точките са същите. Постоянен адрес на детето на територията на СО, който не е променян преди датата на класиране през последните над 3 г. ще носи 4 т., ако не е променян от 1-3 г. – 3 точки и ако не е променян през последната 1 г. – 2 т. Настоящият адрес на детето ще носи 3, 2 или 1 т., в зависимост дали е променян през последните над 3 г., между 1 и 3 г. и през последната 1 г.

Постоянен или настоящ адрес на един от родителите на територията на административния район на яслата или градината ще продължи да носи 2 точки. Работещ родител, или в отпуск по отглеждане на дете, преди датата на класирането ще получава 2 т., също както и родител редовен студент към датата на класирането (ще може да се ползва само една от двете опции). Децата с хронични заболявания ще получават 3 т., като за целта ще е нужно ТЕЛК решение на детето с над 50% степен на увреждане. В една група ще може да има до 3 деца със специални образователни потребности (деца над 3 г., които имат оценка от регионален екип за подкрепа на личностното развитие), които пък ще получават по 7 т. при кандидатстване. Дете, което живее в домакинство с три и повече деца, ще получава 2 т.

Източник: segabg.com

Коментарите са изключени.