В градския транспорт с дете – безплатно ли е и какви са правата на децата според възрастта

с дете в градския транспорт
До каква възраст децата могат да се возят безплатно в градския транспорт? Нужно ли е да им вадим карта? Заплащат ли учениците карти и билети и има ли намаления за тях? Какви са те и какви документи са необходими? На тези и други въпроси отговаря Стела Парушева от платформата Pravatami.bg“:

Безплатно пътуване на деца до 7-годишна възраст.

Основното облекчение за детето ми, всъщност по скоро за семейството ми, е че до 7-годишна възраст то пътува напълно безплатно в обществения превоз в цялата страна. То има право на неограничен брой пътувания във вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт, включително и метрото.

Все пак превозен документ се издава – карта за безплатно пътуване в градския транспорт и билет с нулева стойност в междуселищния.


Всъщност, със или без картата, детето ще се вози безплатно. Но картата в случая има и друга, по-важна роля. Всеки пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. И тъй като абонаментната карта е редовен превозен документ в периода си на валидност, то здравето, животът и телесната цялост на моето дете също са застраховани в случай на инцидент в градския транспорт. Ако такова събитие се случи, за да се ползваме от правата по застраховката, трябва да съобщим на превозвача или на застрахователното дружество, с което превозвачът има сключен застрахователен договор.

Изискванията за издаване на картите за пътуване са еднакви в различните общини. Детето трябва да има постоянен или настоящ адрес на територията на общината и да няма навършени 7 години. Аз трябва да представя акт за раждане (оригинал или копие) и мой документ за самоличност, с които съответно да удостоверя възрастта и адреса на детето ми.

Картата е персонална, издава се на хартиен носител, има срок на валидност 1 година от датата на издаване и е безплатна. Ако детето ми навърши 7 години през този период, картата съответно важи до рождения му ден. Ако пък някой от нас загуби или унищожи картата, може да я заменим еднократно с дубликат.

Има ли намаления за по-големи деца?

Ако детето ми е между 7 и 10 навършени години, то има право на 50% намаление от цените на билетите за пътуване с междуселищния автомобилен транспорт.

Относно това намаление и предходното облекчение има една особеност. Те не се прилагат при организирани групови пътувания. Така ако детето ми ходи на екскурзия от детската градина или училище, разбира се, ще трябва да си плати транспорта.  

Докато детето ми е ученик в дневна форма на обучение има право и на минимално намаление на цената на абонаментните карти. В  градския транспорт намалението е 30%, а за междуселищните автобусни линии – 20%, спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач. Ако на детето ми е необходима абонамента карта, трябва да представи лична карта и ученическа карта или книжка със записана текущата учебна година.

Това са минималните намаления, които превозвачите са длъжни да предоставят. Те, разбира се, могат да правят и по-големи такива, както и намаления в други случаи. Затова в различните градове и при различните превозвачи цените на билетите и абонаментните карти за пътуване варират.  Но превозвачите нямат право да отказват превози по намалени цени или безплатно, както и издаване на абонаменти карти по намалени цени на лицата, които имат това право.

Мога ли да се ползвам с други права в градския транспорт?

Покрай детето ми и аз имам още малко допълнителни права:

  • Мога да превозвам безплатно в градския транспорт детската количка с детето си. Но ако то не е с мен, на количката се гледа като багаж и трябва да купя билет за еднократно пътуване и за нея.
  • Имам право да ползвам специално обозначените места за майки с бебета и деца до 3 годишна възраст, каквито трябва да има във всяко превозно средство. Дори ако някой друг пътник е заел такова място, трябва да ми го преотстъпи.

Автор: Стела Парушева, Pravatami.bg