Бащите ще могат да ползват 2 месеца отпуск, предвиждат промени в Кодекса на труда

баща дете семейство

Бащите вече ще имат право на платен отпуск до два месеца. Той ще може да се ползва наведнъж или на части до навършването на 8-годишна възраст на детето. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, публикувани за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство.

Същото право на два месеца отпуск ще имат и осиновителите.

Правото ще се ползва, ако бащата не е ползвал отпуск, прехвърлен му от майката на детето. За да получи отпуска, той ще трябва да уведоми работодателя си поне 10 дни предварително.

Обезщетението ще се изплаща от Държавното обществено осигуряване, като тепърва предстои да се уточни неговият размер.

По сега действащото законодателство всеки от родителите има право на 6 месеца неплатен отпуск до навършване на 8-годишна възраст на детето, от които 5 месеца могат да бъдат прехвърлени на другия родител.

Предвижда се промените да влязат в сила от 1 август.

Източник: offnews.bg