Едва 1,4% от родителите четат редовно, а 70% избират книги за децата си според оформлението и илюстрациите

Стартира национална инициатива „Четем – разгръщаме светове“ на верига книжарници Orange и фондация „Детски книги“. Кампанията има за цел да се изправи пред предизвикателствата в областта на функционалната грамотност в България, насърчавайки четенето сред децата до 13-годишна възраст. Инициативата „Четем – разгръщаме светове“ се фокусира върху начините да стимулира въображението и креативността, личностното развитие и емпатичното отношение, както и да подпомогне формирането на функционална грамотност у подрастващите.


„Липсата на езикови умения и функционална грамотност създават трудности в ежедневни ситуации на хората – това има негативно въздействие върху възможностите им за образование, професионален напредък и успешна социална адаптация“, коментира изпълнителният директор на „Ориндж“ Ния Арсениева.

Проучване, проведено от фондация „Детски книги“ в периода 22 май – 05 юни 2023 г. в България, показва какви са нагласите и навиците на родителите към четенето в ранна детска възраст. Анкетираните имат деца на възраст до 6 години. Едва 1,4% от родителите, участващи в проучването, са отговорили, че четат непрекъснато, докато инициативата за четене от децата идва от 41%. Любопитно е, че 99% от анкетираните имат детски книги в домашната библиотека, но 70% от тях ги избират само по красивото оформление и илюстрации. Проучването показва още, че 53% от родителите предпочитат да четат приказки на децата си, които развиват само една част от техните знания и умения. Балансът между книгите с приказки и изданията с други сюжети и теми, които обясняват света, в който децата живеят, е изключително важен за тяхното развитие.

„Изборът на висококачествени книги, съобразени с нуждите и интересите на детето, може да повлияе значително на развитието му. В рамките на кампанията, която ще развиваме с книжарници Orange, целим да подпомогнем възрастните да намират точните книги, чрез които да подпомагат когнитивното и емоционално развитие на своите деца. Екипът ни от години следи ситуацията с грамотността в България и винаги се стремим да поставяме нуждите, интересите и нагласите на децата на фокус, за да ги превръщаме в истински активни читатели с помощта на техните родители, а по-късно и на учителите им.“ – коментира Валентина Стоева, председател на фондация „Детски книги“.

Кампанията „Четем – разгръщаме светове“ се стреми да постигне национален обхват и дълготраен положителен ефект сред децата до 13-годишна възраст и техните родители. Чрез различни събития и инициативи в цялата страна се цели да се вдъхновят и мотивират децата да прекарват повече време в четене и да откриват радостта и ползите от книгите.

Източник: projectmedia.bg