Искат проверки във всичко столични ясли и детски градини

Във връзка с информацията, че деца се приемат в ясли и детски градини чрез непрозрачни практики, Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система изиска от компетентните органи да извършат проверки във всички ясли и детски градини на територията на Столична община.

За целта е създадена и петиция, която може да бъде подписана ТУК.

„Проверките трябва да бъдат задълбочени и безпристрастни, за да покажат дали са налице нарушения в работата на администрацията, като следва резултатите да бъдат публично оповестени. За да се гарантира максимална коректност и прозрачност, настояваме задължително при извършване на проверките да бъдат включени граждани извън представителите на обществените съвети към проверяваните детски заведения“, настояват от комитета.

Ето какво се казва още в текста на петицията:

„Настояваме проверката да установи броя на децата, приети със специален прием извън установения ред, както и директорите да дадат обяснение по какъв повод и колко от тях са назначени с разпореждане от Дирекция Образование или Районната администрация.

Там, където децата, приети с протокол, са над допустимия брой, настояваме виновните лица да понесат своята отговорност. Настояваме също да се направи проверка, каква част от приетите по чл. 7, ал. 5 от Наредбата за прием на деца в последствие са станали дарители на детското заведение. Настояваме във всяка група, на всяко едно заведение, да бъде направена проверка за съответствие между ИСОЗД, НЕИСПУО и дневниците на групите, за да се провери има ли разминавания между ИСОДЗ и реално посещаващите деца и спазва ли се изискването за максимум 10 деца приети по чл.7, ал.5 от Наредбата за прием на деца в общински детски градини на територията на Столична община. Също трябва да се провери в колко детски заведения е практика деца, които вече посещават реално, все още да седят в “чакащи” в ИСОДЗ.

Настояваме във всички детски заведения да бъде извършена проверка дали се спазва Кодекса на труда и трудовото законодателство като цяло. Дали се спазват наредбите, свързани с допълнителните педагогически дейности, както и всички останали наредби, свързани с дейността на яслата или градината. От изключителна важност е колоната “СОП или хронични заболявания”! Настояваме в ИСОДЗ да бъде разделена на две, а именно: “СОП” и “Хронични заболявания”. Също така в системата да бъде отразено колко на брой групи има в яслата/градината. Задължително при прием на деца с хронични заболявания всичко да се отразява в лог-файл, както при жребия. Всички тези промени в ИСОДЗ са с цел да се постигне по-голяма прозрачност и да се даде възможност за граждански контрол. Все по-очевидно става за обществото ни, че качествен контрол от Дирекция “Образование” липсва. Същото може да се каже и за Дирекция “Здравеопазване”.

Онагледяваме твърденията си с няколко примера, които сме извадили след направена справка в ИСОДЗ: 1. Оказва се, че в район Триадица и район Лозенец, децата с хронични заболявания в яслена възраст са притеснително много. Следва да бъде отговорено на въпроса тези деца от районите ли са или извън тях? Забелязва се и че в някои градини има доста болни деца, а в други няма нито едно. 2. Фрапиращ случай е ДГ №2 Звънче – в тази градина общият брой деца е 409, от тях повече от 50% (219) са в графа “СОП или хронични заболявания” . 3. ДГ №7 Детелина (с яслени групи) – приети 402 деца, от тях 147 в графа “СОП или хронични заболявания” и 37 в “През работна група”!4. ДГ №39 Пролет – приети 354 деца, от тях 143 със “СОП или хронични заболявания”; 5. СДЯ №35, приети 102 деца, от тях 46 с хронични заболявания; 6. ДЯ №46 Мики Маус, приети 99 деца, от тях 42 с хронични заболявания;7. ДГ №17 Мечо Пух, приети 39 деца набор 2016-та. Има ли леглова база за всяко дете? 8. ДГ №199 Сарагоса, в 3 от 6-те групи има прием на деца с хронични заболявания над допустимия максимум.

Това са само част от детските заведения, в които според видимата информация има нарушения, но това в никакъв случай не означава, че желанието ни е проверката да се осъществи само и единствено в тези ясли и детски градини – настояваме да се извърши проверка в абсолютно всички столични детски заведения. Протоколите от Работната група към ИСОДЗ не се качват редовно. Към днешна дата, последният протокол е с дата май месец 2017 година. С цел граждански контрол, тези протоколи трябва да бъдат качвани в рамките на месеца, в който е проведена среща.Настояваме също и за засилен контрол при децата със СОП – там където са 3 в една група, на директорите да се напомни, че по наредба са задължени да назначат помощник на учителя.

Филиалите на детски заведения, които се помещават в части от общи сгради са претъпкани, децата нямат нито пространство, нито въздух, често липсва и дворно пространство. Настояваме да бъде направена проверка на реалните условия и доколко те са подходящи за деца. При необходимост броят на децата да бъде намален драстично още от следващата година! С оглед горепосочените нарушения, както и много други, смятаме, че г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и г-н Тодор Чобанов – зам.кмет на направление “Култура, образование, спорт и превенция” трябва да извършат проверка на работата на Дирекция “Образование” и Дирекция “Здравеопазване”.

Независимо дали администрацията на горепосочените дирекции е съпричастна към нередностите или не е упражнила контрол, е редно виновниците да понесат своята персонална отговорност! Трябва да бъде извършена и проверка от Софийска районна прокуратура на всички факти и обстоятелства, свързани с нерагламентираните начини за подбор на деца, които да бъдат записвани в ясли и детски градини. Да бъдат проверени телефонните разпечатки, както и изпратените СМС-и, както и всякакъв вид други доказателства. Директорите на дирекции, както и директорите на ясли, детски градини и училища, са несменяеми и недосегаеми и често заемат позицията си от десетки години и това им дава благоприятна среда, за да влизат в подобни корупционни взаимоотношения. Това е и причината от ИК “За качествена и иновативна образователна система” да настояваме за въвеждане на периодично явяване на конкурс на всеки четири години.“

Коментарите са изключени.