izvinitelnite-belezhki-za-uchenitsi-tryabva-li-da-plashtame-za-tyah

Списание Родител. Родитл.бг, Профилактични прегледи

Извинителните бележки могат да станат безплатни – това може да се уреди законово с добавяне на текст към съответната наредба, след обсъждане с Български лекарски съюз. НЗОК има достатъчно средства, за да поеме тези бележки. Друг вариант е бележките да се заплащат поне на цената на потребителската такса, за да има справедливост към родителите“. Това подчерта Ева Жечева, директор на дирекция „Права на детето“ при Националния омбудсман в „Денят на Фокус“ по Радио „Фокус“.

Омбудсманът беше сезиран по отношение на различни такси, с които личните лекари таксуват при издаване на извинителните бележки. „Самосезирахме се по различни медийни казуси – имаше драстични суми до над 40 лв за такава бележка“, поясни още Жечева.

„Дебатът за електронните извинителни бележки, които да послужат пред учебните заведения отвори друг дебат – за леките неразположения, които не изискват медицинска помощ, а детето да остане ден-два вкъщи. Въпросът е и за извинените отсъствия в училище и дали тези, които могат да бъдат извинени само с бележка от родителите, да не получат по-голям обхват – по домашни причини детето да може да отсъства до 15 дни и те да се извиняват с бележка от семейството. Прави се такова изменение, което се готви за обществено обсъждане. Неразположение от един или два дни се извиняват почти навсякъде в Европа по домашни причини“, каза още Жечева.

Имаше текст в наредба, че медицинските бележки за ученици се заплащат от бюджета на НЗОК. „За съжаление този текст изчезва и разбира се, личните лекари започват да си определят цени самостоятелно. Беше обяснено, че те като еднолични търговци могат да остойностят тази услуга, но какви са причините за тези различни суми не можахме да изясним. Те трябваше да поставят ценоразпис на тези такси на видно място в кабинета си и за всяка бележка да издават касов бон“, каза още Ева Жечева.

Още след въвеждането на електронните бележки медиците казаха, че въвеждането на електронните извинителни бележки няма да облекчи тяхната работа, а ще я утежни. Пред кабинетите продължават да се трупат родители с деца. Това не облекчава и родителите, смята Жечева.

„Има едно ново обстоятелство – министърът на здравеопазването обяви, че ще предложи да отпаднат електронните извинителни бележки, а да остане единствено записът в амбулаторния картон на детето, което ще бъде извинение пред учебното заведение. Това ни връща в началото на дебата за електронните бележки – дали са изследвани всички рискове и предизвикателства?“, даде подробности по темата Ева Жечева.

„Призовахме до приемането на новия текст в наредбата личните лекари да вземат размера на потребителската такса при издаването на бележките, което да успокои хората и да има справедливост по отношение на таксите. Колкото и напреднала да е дигитализацията, във възраст, в която трябва да има постоянен контакт между родителите и училището, тази електронизация на бележките, на родителските срещи и пр.отдалечава двата най-важни фактора за образованието на едно дете – родители и учители“, подчерта Жечева.