МЗ публикува проекта на Националната здравна стратегия 2030

Better Writer Ad

МЗ публикува проект на Национална здравна стратегия, с която се очертават стратегическите цели, приоритетите и реформите, които трябва да подобрят цялостно здравната система до 2030 г.

Стратегическа цел 1, посочена в стратегията, е устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето. Осигуряването на добро здраве, което позволява на хората да живеят дълъг и продуктивен трудов живот, е най-добрата инвестиция в нашето икономическо бъдеще“, казват от МЗ.

Стратегическа цел 2 е ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати (човешки, материални и финансови).

Стратегическа цел 3  е гарантиране на здравната сигурност и справяне с екологичните опасности и заплахите от инфекциозни заболявания,  както и намаляване на неравенствата поради несправедливи различия в достъпа до здравни услуги между отделни региони в страната или между отделни групи от населението, като се отдава първостепенна важност на защитата на правата на човека.

Предизвикателство е челното място на България по детска смъртност в ЕС, коментират от МЗ. През 2021 г. детската смъртност в България е 5,6 ‰ (на 1 000 живородени деца), при 3,4 ‰ средно за ЕС. Подобно е сравнението по показателите за перинаталната, неонаталната, постнеонаталната детска смъртност. Интегралният показател, характеризиращ вероятността за умиране на децата преди достигане на 5-годишна възраст, е с два пъти по-високо ниво от средното за ЕС. Тези показатели са основни индикатори за нивото на здравната грижа, макар че върху тях голямо влияние оказва и нивото на социално благополучие и начин на живот.

„Част от липсата на такава политика е несбъднатата до момента мечта за Национална педиатрична болница. За да не бъдем повече на първите места в ЕС по детска смъртност и да осигурим най-добрия старт в живота и грижа за нашите деца, ние адресираме това предизвикателство чрез всички общи политики по приоритет 1 и приоритет 2 и специфичната политика 3.1. по приоритет 3 – Подобряване на майчиното и детско здраве и на педиатричната грижа и предвидените в нея интервенции, в т.ч. разработване на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030 г.“, се казва в стратегията.

Припомняме, че ние от Национална мрежа за децата изразихме становище по проекта на Национална здравна стратегия.  Тъй като педиатричната грижа и нейното развитие не е достатъчно широко застъпена в настоящия проект на Стратегията, предлагаме създаването на специализирана работна група, която да работи конкретно върху разработването на приоритетни цели и амбициозни индикатори в областта на детското здравеопазване, обвързани с подходящо финансиране, отговорни институции, мониторинг и оценка и инструменти за изпълнение. Само по този начин ще се гарантират не само достатъчните условия за предоставяне на качествена педиатрична грижа, но и нейното постоянно развитие и достигане до най-високи медицински стандарти, подобаващи на държава от ЕС.