Предлагат училищните директори да се избират от родители и учители

Нестандартна идея за избора на директори предлага директорът на 51-во училище в София Асен Александров в разгара на кризата с конкурсите за близо 450 директорски места, които бяха стопирани заради съдебен спор, съобщи в. „Сега“.

„Ще скандализирам много хора, но моето предложение е изборът на директори да се извършва от учителите и родителите. 50 точки максимално от учителите и 50 точки максимално от родителите (училищното настоятелство, общественият съвет или друга форма на официално родителско представителство) при кампания, подобна на тази за кмет на населено място“, казва Александров във Facebook профила си.

По думите му проблемите в едно училище са не по-малко от тези в една община и ако един директор има подкрепата на учителите и родителите, непременно ще успее. „Като не вярваме на държавата, нека гражданите (учители и родители) сами решават. И кой друг избор би могъл да бъде по-прозрачен, некорумпиран и неоспорван?“, пита той.  На 1 юли влезе в сила наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Тя регламентира единна система на оценяване и класиране на кандидатите, целяща да се гарантира прозрачна конкурсна процедура на конкурентен принцип на базата на качествата на кандидатите, тъй като дотогава нямаше официални писани правила.

Директорите бяха избирани от комисии, в които се включват представители на общините и регионалните управления по образованието – в зависимост от това дали училищата са държавни или общински. Новите правила не са кой знае колко по-различни от досегашните, като ще бъдат оценявани отново от същите комисии, споделиха тогава директори. Александров също разказа за коментари на хора, участвали в комисиите, че в новите конкурси няма съществена промяна, като устният изпит не е нещо извънредно ново. Началникът на СУ „Д-р Петър Берон“ в Пазарджик, в качеството й на участник в конкурс, обаче оспори наредбата пред Върховния административен съд. Мотивите й бяха, че в нея има множество субективни критерии, които се отнасят до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Така, обявените в началото на юли 450 конкурси за училищни директори в цялата страна, бяха блокирани, тъй като изпълнението на наредбата бе спряно.

Доста учители и директори одобряват идеята на Александров, става ясно от постовете в профила му. Някои предлагат оценката на родители и учители да е само компонент от общата оценка. Според други обаче идеята му ще елиминира младите, нови и непознати за училището кандидати, според трети пък тя разчита на хорската любов, която е субективна и моментна. „Повечето учители ще изберат онзи кандидат, при когото могат да правят каквото си искат. На повечето родители пък им е безразлично“, казва преподавател. „Гласуване на родители не е имало дори в малките селища преди Освобождението!“, коментира негов колега.