Снежен човек – детска песничка

Снежен човек – детска песничка (текст+аудио)

Днес децата вън на двора
си направиха от сняг,
цял човек-голям и страшен
със тояга и калпак.
Хей, хей, трака-трак,
със тояга и калпак! (2)
С нос от морков и очички-
вижте го какъв е мил,
пък и чудно име има-
кръстиха го те Страхил.

Хей, хей, хи-хи-хи,
кръстиха го те Страхил (2)
Но не щеш ли Зайо-Байо
посред нощ ей тук се спря,
погледна той човека
и голям кураж събра.

Хей, хей, ха-ха-ха,
и голям кураж събра. (2)
Хоп!-подскочи и налапа
на Страхила той носа,
сладко-сладко го захруска
и излапа на часа.

Хей, хей, ха-ха-ха,
и излапа на часа. (2)
Заю-Баю пак подскочи
и му рече с весел глас:
-Теб носа ти е за хубост
но храна е той за нас!
Хей, хей, ха-ха-ха
но храна е той за нас! (2)