Езиково-говорно развитие при деца от 0 до 1 година

езиково развитие бебе

Все по-често логопедичните кабинети биват посещавани от родители на деца под 3 години, притеснени че тяхното дете закъснява с проговарянето. По време на консултацията те искат да се информират какво трябва да може да прави детето им на възрастта, на която е и как точно могат да подпомогнат неговото езиково-говорно развитие. Затова реших да опиша някои основни характеристики на езиково-говорното развитие по периоди, като ще започна от най-ранна детска възраст. Колкото по-рано се установи проблемът, толкова по-голям е шансът за успешна терапия.

Още от раждането си бебето започва изучаването на езика. То непрекъснато обогатява езиковите си умения, дори и все още да не изговаря думи. Звуците, които бебето произнася в първите месеци, ще му помогнат да развие уменията, необходими за да  каже един ден първите си думи и  изречения. Затова е важно да се стимулират отрано всички сфери на развитие, сред които и езиково-говорните.

Какво изразява детето на възраст от 0 до 1 година?

 •  Своите състояния
 • Своите чувства
 • Своите желания
 • Своите нужди

Как се изразява детето на възраст от 0 до 1 година?

 • Чрез плач, чрез викове.
 • Чрез усмивки.
 • Първоначално чрез гукане, което постепенно преминава  в т.нар. лепетна реч – сричкови вериги
  от типа ма-ма-ма, та-та-та, ба-ба-ба.
 • Чрез визуалния контакт.
 • Детето продуцира срички и гледа възрастния, то самото се слуша и ги повтаря отново.
 • То сочи това, което иска.
 • Доставя му удоволствие да гледа хора от близкото си обкръжение и да им се усмихва.
 • Може да използва няколко прости думи като „мама“ и „тате“.
 • Обича да имитира звуци и шумове.
 • Маха за довиждане с ръка и може да пляска с ръце.

Защо комуникира детето на възраст между 0 и 1 година?

 • За да влезе във взаимодействие с друг човек.
 • За да се забавлява, слушайки гласа си.
 • За да поиска това, което желае.
 • За да протестира.

Какво разбира детето на възраст между 0 и 1 година?

 • Реагира на името си.
 • Обръща се към източника на непознат шум.
 • Разбира смисъла на думата „не“.
 • Разбира кратки фрази, свързани с рутинни действия, например: „Сега ще ядеш.“, „Сега ще те къпя“ и т.н.
 • Може да подаде играчка при поискване.

  Как да стимулираме езиково-говорното развитие при децата от 0 до 1 година?
 • Четете на детето книжки, изпълнени с много илюстрации.
 • Посочвайте картинките, назовавайте думата, повторете я няколко пъти.
 • Рецитирайте на детето детски залъгалки, като ги придружавате с жестове.
 • Окуражавайте го да имитира чрез различни игри, например се редувайте, удряйки по барабан.
 • Играйте игри от типа „Дзак!“.
 • Когато му говорите, използвайте кратки и прости изречения.
 • Имитирайте движенията му и вокализациите му.
 • Окуражавайте го, когато се опитва да изговаря нови думи.
 • Говорете му какво правите в момента.
 • Не го притискайте да говори на всяка цена, това трябва да бъде забавление за детето.
 • Разглеждайте карти с предметни картинки.
 • Разглеждайте снимки на хора, които детето познава, кажете имената им и ги повторете.
 • Правете пред  детето шум с уста – брррр, гррррр, бум, пуф…

Кога да се притеснявате за езиково-говорното развитие на детето между 0 и 1 година?

Ако забележите някои от следващите симптоми, бихте могли да направите консултация с логопед, специализиран в ранното детско развитие:

 • Ако детето не реагира на звуци.
 • Ако детето е безразлично към другите хора.
 • Ако не реагира на името си към 1 г.в.
 • Ако не сочи с пръст.
 • Ако не може да издържи погледа на близък човек.
 • Ако не реагира, когато му говорите.
 • Ако не се усмихва.
 • Ако не издава звуци, когато е будно.
 • Ако няма лепетна реч.

Автор: София Вълнеева, Магистър-логопед

За контакт: 0887/853-303 или e-mail: logopedia@dir.bg

Вижте още:

Признаци за проблеми в езиково-говорното развитие на деца от 0 до 6 години

Кога проговаря детето и как да стимулираме говорните му умения

Децата билингви – полезни съвети при двуезичност в семейството

Звуците, които успокояват плачещото бебе