Моод Леру

Обучение за специалисти и родители – иновации при деца от аутистичния спектър

07.09.2017

На 18 и 19 септември 2017 г. сдружение „Аутизъм днес“, член на Autism Europe, сдружение „Тацитус“ и фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ организират двудневно лекционно обучение за учители, ресурсни учители, [вижте още]