родител крещи на дете вербална агресия
Възпитание

Как виковете и обидите влияят на развиващия се детски мозък?

Отражението на вербалната агресия и насилие силно се подценява и пренебрегва. Сякаш има някакво негласно споразумение, че думите не нараняват толкова много. Науката обаче категорично не се [вижте още]