Обичайте детето си, каквото и да е – неталантливо, несръчно, различно…

1. Не очаквайте, че детето ви ще бъде като вас или както вие искате да бъде. Помогнете му да стане като себе си


2. Не молете детето да плаща за всичко, което сте направили за него. Дали сте му живот, как може да Ви се отплати? То ще даде живот на друг, ще даде живот на трети и това е необратим закон на благодарността.

3. Не обиждайте детето си така, че в напреднала възраст да преглъщате горчив хляб. Защото това, което посеете днес, такова ще пожънете утре.

4. Не гледайте отвисоко на проблемите му. Животът е даден на всеки според неговите сили и бъдете сигурни – за него е трудно не по-малко, отколкото на Вас, а може би и повече, тъй като то няма опит.

5. Не го унижавайте!

6. Не забравяйте, че най-важните срещи на човека са неговите срещи с децата. Обърнете им повече внимание – никога не знаем кого срещаме при среща с дете.

7. Не се измъчвайте, ако не можете да направите нещо за детето си. Просто помнете, че сте направили достатъчно за детето, ако сте се опитали да направили всичко възможно.

8. Детето не е тиранин, който завладява целия ви живот. То не е само ваша плът и кръв. Това е онази скъпоценна купа, която Животът ви е дал, за да съхраните и развиете творческия огън в нея. Това е освободената любов на майка и баща, които няма да отгледат „свое” или „наше” дете, а душа, дадена за съхранение.

9. Умейте да обичате чуждото дете. Никога не правете на някое друго дете това, което вие не бихте искали да направят с вашето.

10. Обичайте детето си, каквото и да е – неталантливо, несръчно, различно. Общувайте с него – радвайте се, защото детето е празник, докато е с вас. А този празник свършва бързо!

Януш Корчак, полски учител, лекар, писател, загинал с деца в газовите камери на хитлеро – фашизма.