Даровитите деца притежават тези 9 качества, които трябва да бъдат развивани

Често се случва родителите да са толкова ентусиазирани и удовлетворени от постиженията на своето мъниче, че да приемат като знак за даровитост всяка дума, която то произнесе, или всяка драскулка, която нарисува на белия лист. Какво да се каже обаче за другата крайност – въпреки че някои даровити деца показват, че са такива от много ранна възраст, способностите им обикновено остават незабелязани преди да тръгнат на училище.

Представете си например 4-годишно момченце, което чете научнопопулярни книги и запомня факти от тях. Родителите му обаче не отдават голямо значение на този факт и не осъзнават колко по-напреднало е от връстниците си то и от дистанцията на времето оценяват това като голяма грешка. Ако бяха обърнали внимание на академичните му знания още в детската градина, би могло от много рано да потърсят начин да развиват способностите му, а не да ги забележат едва в първи клас.


Така родителите на 4-годишното момче биха научили от практиката това, с което учителите и възпитателите се сблъскват понякога – ако откриеш, че едно малко дете е даровито, най-важното е не да започнеш да се хвалиш на всички, а да предприемеш нужното, за да му осигуриш най-подходящото за него обучение. Защото не е рядко явление талантът на едно дете да бъде „погубен“ поради небрежността и незаинтересоваността на родителите и учителите в детската градина и по-късно в училище.

Какво представлява даровитостта?

Оказва се, че няма универсален стандарт за дефинирането на даровитостта при децата. Отделните държави, различните  градове, дори отделните училища, могат да имат свое собствено определение за това какво е даровитост и индивидуални критерии за определяне на това дали едно дете е даровито.

И все пак днес вече се знае, че даровитите деца са много повече от високия си коефициент на интелигентност. Според специалистите, тези деца показват изключителни способности да разсъждават, да правят заключения и да учат още преди да тръгнат на училище. Също така, даровитите хлапета, обикновено се класират сред първите 10% или дори сред първите 5% от цялата група в детската градина в най-малко една област – математика, музика, езици, рисуване, танци или спорт. И въпреки че е много трудно да се изведе точна и единна дефиниция за даровитост, талантливите деца имат някои общи характеристики, които при тях се срещат често.

 

Признаци на даровитост при децата в предучилищна възраст

Вашето дете на възраст между 2 и 5 години е може би е даровито и притежава заложби, ако забележите някоя от следните прояви у него:

1. Има забелязващ се специфичен талант като например ярко изразени артистични заложби или борави с числата с необичайна лекота. Има голяма вероятност деца, чиито рисунки са много реалистични или пък могат да смятат наум (особено големи числа), да бъдат даровити.

2. Развива се ментално и интелектуално много по-бързо от своите връстници.

3. Показва изпреварващо езиково развитие, като например богат лексикален запас, умение да си служи много добре с думите или ако започне да ги свързва в изречения доста по-рано от децата на неговата възраст.

4. Изключително любопитно е и никога не спира да задава въпроси.

5. Проявява необичайна активност (която обаче е различна от хиперактивността).

6. Може да се концентрира върху една задача за дълъг период от време.

7. Обича предизвикателствата и трудните задачи и дейности.

8. Има силно развито въображение. Даровитите деца например често си създават и общуват с цяла група от въображаеми приятели.

9. Много лесно запомня факти и умее с лекота да възпроизвежда информация, която е видяло или чуло по телевизията, в анимационно филмче или в някоя книжка.

 

Трудности при даровитите талантливи деца

Нерядко се оказва, че при тези деца не всичко е цветя и рози. Понякога те изпитват трудности в емоционално отношение и трудно се социализират. Това се дължи на факта, че те осъзнават колко са „различни“ от връстниците си. Това ги кара да се чувстват изолирани и невписващи се в средата. На по-късен етап, в училище тези деца често стават и жертви на тормоз от страна на съучениците си.

Понякога е възможно едно дете да е едновременно даровито и да има когнитивно увреждане, което води до проблеми с ученето. В тези случаи обикновено увреждането се идентифицира, но не и талантът на детето. Характерно явление е и подценяването и неглижирането на даровитостта при деца в неравностойно положение или такива от етническите малцинства.

При всички положения, ако едно малко дете попада в някоя от тези категории и показва признаци на даровитост, препоръчително е да се направи консултация с психолог със специализация точно в тази област. Много е важно и мнението на учителите и възпитателите в детската градина, а впоследствие и в училище.

 

Автор: Джил Леви

 

Вижте още:

Децата с потенциал притежават тези 7 качества – още преди да станат на 7

Как да разберем дали детето ни има актьорски талант?

6 ползи от рисуването за развитието на малкото дете

Дали наученото в училище подготвя детето за реалния живот?