ТЕСТ: 6 задачи, с които да проверите правописа си

правопис грамотност тест

Познавате ли добре правилата на правописа в българския език? Предизвикайте себе си с няколко примера, чрез които да докажете, че знаете кое е правилното или неправилното изписване на думите по-долу. 

Всички тези задачи са били част от държавните зрелостни изпити по български език и литература след 12-и клас в последните няколко години:
  1. В кой ред думата е изписана правилно? 

А) идеален 

Б) еднакав 

В) прелесна  

Г) расъдлив

  1. В кой ред всички думи са написани правилно? 

А) въстание, възпирам, възсядам 

Б) подтискам, подтичвам, подтиквам 

В) наистина, героизъм, нейн 

Г) известност, опастност, честност

  1. В кой ред думата е изписана правилно?

А) артериялен 

Б) немарлив 

В) вишистка 

Г) посретствен

  1. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) просяци, люляци, поляни 

Б) оглася, опазя, успоря 

В) нейн, нейна, нейни 

Г) топал, светъл, ловък 

  1. В кой ред думата е изписана правилно? 

А) гениялен 

Б) лоялен 

В) идеялен 

Г) социялен 

  1. В кой ред всички думи са написани правилно? 

А) сграда, сдание, сговор 

Б) разхвърлям, изтребвам, подписвам 

В) спартански, комедиански, рецензентски 

Г) племенник, посланник, именник

Вижте верните отговори ТУК