Увеличават детските надбавки от април

От 1 април детските се увеличават, като за едно дете ще бъдат 50 лв. (при 40 лв. сега). Сумата за две деца се увеличава от 90 на 110 лв., за три деца – от 135 на 165 лв., за четири деца – от 145 на 165 лв., като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лв. Неясно защо обаче помощта за близнаци остава 75 лв. на дете, колкото беше и досега.


Заедно с това се разширява и кръгът от семейства, които имат право на семейни помощи. Досега прагът бе 410 лв. доход на човек, а от 1 април се увеличава на 510 лв. Хората с доход от 510,01 до 610 лв. ще получават от април 80% от размера на надбавката.

При обезщетенията новини има за минималното обезщетение за безработица и това за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Минималното дневно обезщетение за безработица от 1 април се повишава от 12 на 15 лв., а т.нар. ниско платено майчинство се изравнява отново с минималната заплата и става 710 лв. Майчинството най-после се вдигна след 4 години мъки

При майчинството ръстът е огромен, след като ГЕРБ години наред поддържаше целенасочено ниско, за да стимулира жените да се връщат на работа. Така до миналия октомври майките получаваха по 380 лв. месечно за втората година на майчинството си, а от 1 април ще получават 710 лв.

Коментарите са изключени.