Бейби бум в Първа АГ болница „Света София“, 16 бебета се родиха за 24 часа

16 бебета са се родили само за едно денонощие в столичната Първа АГ болница „Света София“. Това съобщиха от лечебното завдение.


Интересен факт е, че само в рамките на 5 часа – между 8.00 и 13.00 ч.на 12 май първата си глътка въздух са поели 13 бебета. Сред тях има и близнаци.

Равен е броят на момичетата и момчета – по 8.

Това е добра новина на фона на годишното демографско изследване на Националния статистически институт (НСИ), което отчита, че през 2019 г. населението на България продължава да се топи и застарява.

Към 31 декември 2019 г. населението на страната е 6 951 482 души (1,4% от населението на Европейския съюз), като в сравнение с 2018 година намалява с 48 557 души, или с 0,7%.

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 882 родени деца, като от тях 61 538 (99,4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1,06%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2019 г. е 8,8‰, а през предходната 2018 г. – 8,9‰.

В градовете и селата живородени са съответно 45 991 и 15 547 деца, а коефициентът на раждаемост е 8,9‰ в градовете и 8,5‰ в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12,4‰, и София (столица) – 9,8‰. В седемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като найниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 6,2‰, и Видин – 6,5‰.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27,2 години през 2018 г. на 27,3 години през 2019 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30,3 години за област София (столица) до 22,9 години за област Сливен.

Източник: Vesti.bg

Коментарите са изключени.