Да научим децата на математика чрез… игри

деца математика обучение игри

Better Writer Ad

В периода 5-6 клас отношението на учениците към математиката рязко се променя, при това по-често с негативен знак. Придобиването и отработването на основни математически знания и изчислителни навици им се струва еднообразна и не особено интересна дейност, макар да са наясно, че това е важно умение. За да бъдат заинтригувани и въвлечени в постигането на резултати, педагозите прилагат различни нетрадиционни подходи.

Един от най-успешните пътища за постигане на тези цели е организацията на ефективна игрова дейност. По този начин се преодоляват трудностите, запазва се и се развива отношението към научаването на нещо ново чрез откритие и удовлетворение.  По време на такива уроци се изработват и други ценни умения – за внимание,  концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, развива се фантазията, повишава се самочувствието на учениците, навици за групова и екипна работа.

Умелото използване на подходящи дидактически игри води и до успешна реализация и на идеите за приобщаващо образование.

При организирането на дидактически игри е необходимо преподавателят да се придържа към следните основни положения:

  • правилата на играта да са прости и ясно формулирани;
  • играта да дава възможност за необходимата мисловна дейност за постигане на поставените педагогически цели;
  • сполучливо да е подбран дидактически материал;
  • всеки ученик да е активен участник в играта;
  • в процеса на играта учениците да излагат разсъжденията си математически и граматически грамотно.

Примерни идеи за игри:

Математическо лото

Всеки ученик получава голяма карта със задания и множество от малки карти със съответните отговори. Целта на играта е голямата карта да се покрие с правилните отговори от малките карти.

Математическо домино

За игрите от този тип се изготвят четен брой карти,  съдържащи формули, графики, чертежи, понятия, твърдения и т.н. Целта на играта е те да бъдат свързани в своята логическа последователност. Побеждава този, който успее пръв да ги подреди.

 Математически “любовни двойки”

Изготвят се четен брой карти. На едната карта от двойката е записано понятие на другата съответстващото и определение. Всички карти се обръщат с ненадписаната страна нагоре. Учениците играят по двойки. Първият изтегля две карти, ако образуват “любовна двойка” ги отделя и има право на втори ход.

Целта на играта е да се групират всички двойки понятия и техните определения. Побеждава този, който събере повече “любовни двойки“. Учениците трябва да помнят местоположението и съдържанието на вече използваните карти.

 Математически лабиринт

На учениците се предлага поредица от примери за пресмятане. Определена цифра от отговора  показва кой е следващия пример, който трябва да се пресметне. Друг вариант  е да се свържат със стрелки междинните отговори при решаването на дадена задача.

Целта на играта е да се получи правилна поредица от цифри или резултати и така да се излезе от лабиринта.

Познай думата

На учениците се предлага поредица от задачи (пресмятане или преобразование на изрази). Подреждането на правилните отговори  по зададено правило води до получаването на определена дума.

Игри-състезания

Оформят се отбори от ученици, които се състезават в решаването на математически задачи. Забавният момент е великолепен начин учениците да се мотивират за учебна дейност. Сполучливи са състезанията изработени по шаблона на популярни телевизионни такива. “Стани богат” се превръща в “Бъди умен”. “Ключ от форт Боярд” става “Ключ към математиката” и т. н.

Сюжетни математически игри

На основата на подбран учебен материал се изработва сюжет “Откриване на съкровище”, “Приказна математика” или друго. Преодоляването на препятствия  (математически задачи) е част от сюжетната линия, която води до желания успешен резултат.

Текстът е подготвен на база на споделена добра практика ”Използване на дидактически игри в обучението по математика” от Иванка Славкова, V СОУ „Христо Ботев“ – гр. Монтана, публикувана в Priobshti.se

Вижте още:

Как да научим децата на математика с помощта на Лего блокчета

Игри за развитие на паметта и ориентацията при децата

Невероятно, но факт: смайващи безумия от българските учебници

Игри и забавления за деца с есенни листа