Игри за развитие на паметта и ориентацията при децата

памет дете

  • Наредете в редичка 5-6 играчки. „Играчките искали да се повозят на корабче и се наредили на опашка. Най-отпред застанало мечето, зад него папагалът, после дошло котето, камиончето… Изведнъж звъннало звънче: дошъл продавачът на сладолед и всички играчки се втурнали към него. А когато се върнали на пристанището не могли да си спомнят кой след кой е бил на опашката. Помогни им да се подредят както са били в началото.“
  • Лежейки с детето в стаята, постарайте се да си спомните какво има в коридора или в коша с играчките: „Аз си спомням червената кола.“; „А аз розовото плюшено прасенце“. И така кой ще си спомни повече неща.
  • Прочетете 5, 10, 15 или 20 думи с пауза от 10-15 секунди. След това накарайте детето да се опита да възпроизведе тези думи в същия ред. Броят на думите варира според възрастта на детето.

– Например: къща, чаша, кон, маса, дъжд, машина, параход, ръчка, телевизор, кухня, земя, гумичка, ски, кламер, сова, самолет, дърво, балкон, море, светлина, завой.


 

Ще ви предложа две игри, които стимулират развитието на пространствената ориентация при децата:

 

  • Вземете 2 листа на квадратчета. На единия нарисувайте несложна начупена линия. Това е пътечката, по която трябва да мине Ежко за да отиде на гости на приятеля си Мечо. Детето не вижда вашата рисунка. За да помогне на Ежко, то трябва да нарисува на своя лист същата линия, следвайки вашите словесни инструкции: „2 квадратчета надолу, 3 квадратчета на дясно, 1 на горе и т.н.“ След като детето нарисува пътечката сверете я с вашата, за да разберете: „Стигнал ли е Ежко при Мечо…“.
  • Предлагам и друг вариант на играта: Нека детето да рисува, а вие му давайте инструкции кое къде да е нарисувано: „В средата на листа – голям червен кръг, под него – голям зелен квадрат, а над кръга – малко синьо триъгълниче, а до него – червен квадрат и т.н.“. Така тренирате пространствените представи, но и развивате цветовия гнозис и гнозиса за форма и големина.

Автор: Весела Пенева,
Магистър-логопед и специалист-педагог

За контакт: +359 898 527 120

Вижте още:

5 игри за лека нощ, които улесняват приспиването на децата

Полезни игри за детето: да опознаем частите на речта

Игри, стимулиращи проговарянето при децата

Логически игри за деца: лабиринти за принтиране