Развитие на бебето и неговите умения от 0 до 12 месеца

Първите няколко години са изключително интензивни по отношение на познавателното развитие. Веднага след раждането си кърмачетата започват да учат как да използват сетивата си, за да изследват света около себе си. Децата обаче се различават едно от друго както по скоростта, с която натрупват информация за света, така и по стратегиите, които използват.

Важно е за хората, които се грижат за тях, да знаят, че децата опознават света по различен начин, и възрастните трябва да са чувствителни към техните индивидуални особености.

Ключов момент в познавателното развитие е, когато бебето в края на първата година започне да разбира, че предметите и хората, които изчезват от полезрението му, продължават да съществуват. Тази способност се нарича разбиране на постоянството на обекта и е сериозна предпоставка не само за познавателното, но и за цялостното психично развитие на детето.


Ето някои насоки относно уменията и развитието на детето от раждането до навършването на първата годинка:

 

Развитие на бебето: 0-3 месеца

 • може да се съсредоточи върху привличащ вниманието предмет (с ярки цветове, светещ и др.);
 • разпознава и помни гласа на майка си;
 • заглежда се по-дълго и се усмихва на човек, отколкото на неодушевени предмети;
 • имитира някои изрази на лицето на възрастен;

Развитие на бебето: 4-6 месеца

 • посяга и опитва да хване интересна играчка;
 • изследва обектите, като ги лапа, опипва, хвърля;
 • обръща се по посока на обекта и го следи с поглед;
 • разбира, че определени негови действия предизвикват дадени събития (напр. плаче, за да повика възрастен, дърпа или рита играчка, за да я задвижи);
 • извръща глава по посока на падащ предмет;
 • имитира действия на възрастен, имитира звуци;

Развитие на бебето: 7-9 месеца

 • разклаща дрънкалката, за да чуе звуците, които издава;
 • може да направи връзка между зрителни и звукови усещания от познати предмети;
 • търси с поглед скрита играчка;
 • многократно бута играчка и гледа как пада;
 • разбира, че хората и животните могат да се движат сами;
 • имитира по-сложни действия на възрастен и му харесва да бъде имитирано от възрастен;
 • решава проблеми на принципа опит – грешка

Развитие на бебето: 10-12 месеца

 • повтаря многократно едно и също действие, за да постигне желан резултат;
 • проучва съдържанието на предмет;
 • търси скрит предмет;
 • може да назове познати обекти – напр. „мяу“ за коте;
 • изпълнява прости инструкции;
 • разрешава по-голям брой познати проблеми – разопакова играчка;
 • може да постави обекти, които си приличат, в една категория – напр. нарича „бау-бау“ животни, които имат 4 крака;

Статията е базирана на книгата: „Развитие на детето от раждането до навършване на 3 години“, Сдружение „Дете и пространство“

Вижте още:

Развитие на фината моторика при деца до 6 години

Двигателно развитие на бебето

Развитие на детето от 0 до 4 години (ГРАФИКА)

Развитие на социалните умения при деца от 0 до 3 години