Развитие на фината моторика при деца до 6 години

Фина моторика при децата – защо е важна?

Във възрастта между 2 и 6 години, децата се научават да използват ръцете си все по-добре. С усъвършенстването на своите двигателни умения, децата са в състояние да си помагат сами в изпълнението на ежедневните дейности. Ето защо, развитието на фината моторика е много важно в ранна детска възраст, преди постъпване в първи клас, тъй като правилното развитие на фината моторика води до правилно развитие на говора.

Научно доказано е, че развитието на моториката на ръцете е тясно свързано с развитието на речта на детето и неговото мислене. Степента на развитие на движенията на пръстите, съответства на степента на развитие на речта. При децата с нарушена реч се забелязва обща моторна недостатъчност, а така също и отклонения в развитието на движенията на пръстите на ръцете, изразени в различна степен.


Връзката между фината моторика и развитието на говорните умения

Движението на пръстите е в тясна връзка с речевата функция. Съществува следната закономерност: ако развитието на двигателните умения на пръстите съответстват на възрастта на детето, то и речевото развитие ще се намира в пределите на нормата и обратно – ако двигателните способности на пръстите на ръцете изостават, то ще се задържа и общото речево развитие, независимо, че общата моторика (бягане, скачане, катерене ) може да бъде в норма.

Следователно – формирането на речевите области се извършва под влияние на импулсите от пръстите на ръцете. Обикновено децата с добре развита фина моторика имат и по-добра логическа мисъл и памет, могат да се концентрират за по-дълго време върху поставена задача. Развиват се и цветовите възприятия и фантазията.

Децата придобиват множество умения – научават се да изрязват, да подреждат, да сгъват, да лепят, да моделират. Същевременно се създава чувство за мотивация от добре свършена работа и наличен краен резултат – детето създава полезни предмети и артикули за себе си и изненадващи и уникални подаръци за семейството и приятелите.

Фината моторика и училищните занимания

Нивото на развитие на фината моторика е един от показателите за интелектуалната готовност на детето за училище. Лошата моторика на пръстите на ръцете дава ниски резултати при изпълнение на различни задачи като – рисуване по контур, оцветяване, прерисуване по образец, отвързване на възли, изрязване с ножица и др. Детето бързо се уморява, губи интерес и недовършва поставената задача.

Писането е сложен навик, включващ изпълнението на фини координирани движения на ръцете. Недостатъчното развитие на фината моторика води до затруднения в писането, а оттам до негативно отношение към ученето, тревожност и др. Ето защо е особено важно да се развиват механизмите необходими за овладяването на писането в предучилищна възраст.

Овладяването на фините движения е дълъг процес. Изисква много упражнения и постоянство. Колкото по-рано детето започне да се занимава с тези игри, толкова ефектът ще бъде по-голям.

При раждането си детето държи пръстите си свити в юмрук, движенията се извършват от ръката. Постепенно детето се научава да борави и с пръстите си. Растейки и развивайки се, детето започва да прави все по прецизни и координирани движения с пръстите и ръцете. Д-р Мария Монтесори говори за това, че ръцете са инструмент на мозъка, т.е. развивайки моториката на ръцете, се развива ума на детето.

Развитие на фината моторика от 18 месеца до 3 години

От 1.5 до 3 години детето усвоява функцията на предметите, чрез подражание детето възприема моделът на поведение на родителите си и другите близки, които го заобикалят. То започва да движи ръце, да дърпа, да пълзи, да развива физическа сила, да върви и бяга, да рисува и да пише.

В този период възрастните трябва да подготвят атмосферата на развитие: пространство, в което детето свободно и безопасно да се движи и развива. То трябва да бъде окуражавано, да върши всичко това само. Прекалената загриженост и помощ пречат на детето да се развие само и да разчита на себе си.

За развитието на моториката на децата над 3 години, са подходящи пластилин, ножичка и гланцово блокче, флумастери и моливи, книжки за оцветяване и очертаване, триизмерни пъзели и комплект фокуси с монети, топчета и карти, които изискват много добра концентрация, координация и сръчност, възпитаване в самоконтрол, детето само започва да вижда грешките си, без възрастния да ги посочи.

Развиващи играчки

Дрънкалните спомагат развитието на общата моторика (замахване и движение на цялата ръка) и на фината моторика (хващане и движене на елементите с два пръста).

Музикални играчки

Музикалните играчки развиват способността да се концентрират върху определена фигура, развива зрението и слуха; познанието за действие и последствие – бутон-песен, както и способността за посочване; развиват и подражанието; развива се и говорът; развива слуха, говора, концентрация и координация

Топки

Топката развива цветоусещането и усещането за допир на различни материали, хващането и хвърлянето; развиват разбирането за действие и последствие – бутане-търкаляне, хвърляне-падане; спомагат за научаването на цветовете и формите при игра, в комбинация с кубчета

Кубчета, пирамидки

Развиват цветоусещането и спомагат за опознаването на различни матерали чрез докосване; развиват способността да се разпознае общото и отдели излишното и чрез тях децата съзнателно научават основните цветове и техните наименования; развиват своите способности за хващане, редене, строене, логическо и последователно мислене, търсене и намиране на определен елемент, поставяне на определено място.

Играчки-фигурки

Развиват фината моторика на детето, както и логическото мислене и познанието за размер, форма и цвят.

Бутащи играчки

Развиват координацията и комбинацията фина- обща моторика – хващане, бутане, дърпане, ходене (количка за кукли, топка с дръжка, кола и т.н.).

Строители, конструктори

Развиват координацията, концентрацията и цветоусещането, пространствената ориентация; развиват и фината моторика – точно поставяне, внимателно вземане и общата моторика – внимателно минаване покрай построеното, познание за размер и форма на различните елементи.

Книжки

Книжките развиват говора, визуалната представа за разказа, координация за показване и концентрация за разбиране на въпросите и текста.

Пъзели, лото, домино, лабиринти

Те развиват зрително-пространствените умения на детето и координацията му

Игри и дейности за развитие на фината моторика

Късането, мачкането и сгъване на хартия добре подсилва ръцете. Вестниците се късат лесно и по-удобно се държат.

Ежедневни битови дейности, развиващи фината моторика:

 • Закопчаване и разкопчаване на копчета
 • Връзване и развързване на обувки
 • Закопчаване и разкопчаване на цип
 • Обличане и събличане на дрехи, сгъване на чорапи
 • Почистване на обувки с четка и боя за обувки
 • Отваряне и затваряне на шишета, буркани, кутии и др,
 • Заключване и отключване на катинар
 • Прелистване на страниците на книга
 • Използване на приборите за хранене
 • Рязане на меки неща с неостър нож
 • Сервиране и отсервиране на масата
 • Пълнене на чаша с вода от шише или кана, слагане на ледчета в чаша с помощта на щипка за сервиране
 • Сгъване на салфетки, кърпи
 • Метене на пода с помощта на малка метличка и лопатка
 • Почистване на масата с влажна кърпа, почистване на огледало или стъкло с суха кърпа
 • Боравене с дистанционното и мишката на компютъра

Източник: vasileva-logoped.alle.bg
Автор: Валя Василева, Логопед

Вижте още:

Игри за развитие на фината моторика при децата

4 простички занимания, подпомагащи развитието на бебето

Приучаване на детето към гърне – кога и как?

Ако детето не проговаря