Ползата от игрите за малките деца

Всички сме наблюдавали играещи деца и сме се възхищавали на способността им да си изобретяват игри: те се люлеят на въже, търкалят се по пода, увиват се в шал, строят, събарят, събират, разделят, пълнят, изпразват, крият се в очакване да ги намерят, преструват се, че карат кола или яздят кон, играят на гоненица, представят си, че са герои от комикси, че са балерини, певци, бащи, майки, които хранят бебета си, рисуват или моделират…
Каква всъщност е ролята на играта в живота на детето? Защо е важна за него? Защо то започва спонтанно да играе? Какво изразява чрез играта едно дете и на какво се учи чрез нея?

Играта е основополагаща за психологическото развитие на детето преди то окончателно да заеме мястото си в света на възрастните и тяхната култура. Тя е и мощно средство за притъпяване на тревогата и има жизненоважно значение. Когато играе, детето живее, наслаждава се на действието, на повторението, на това да бъде себе си. Играта подпомага децата в общуването, доставя им радост, защото така научават нови неща и способства за развитието на умствената им дейност.

Каква е ролята на спонтанната игра за детето?

Спонтанната игра на детето е непредвидима, чрез нея то изразява себе си, тя оформя личността му. В играта детето не само пресъздава околния свят, но и своя аз в света на възрастните, като изпитва удоволствие от собствените си усещания, чувства, желания и фантазми. Спонтанната игра е „езикът“ на детето. Тя е изключително важна, тъй като чрез нея и с магическата си власт детето преобразява света и себе си, създава си собствена реалност. То се стреми да завладее света, като постепенно се интегрира в реалността. Да играе, за детето означава да изживее удоволствието от действието, като проектира психичното си състояние във външния свят.

1. Играта подпомага израстването на детето

Спонтанната игра е период на психичното израстване на детето, който задължително трябва да бъде зачитан и подкрепян. Родителите и останалите възрастни около малкото човече трябва да създават най-добрите материални, психологически и педагогически условия. През този период детето расте и за да успее чрез играта да се утвърди като отделна личност, родителите и всички, които се грижат за него, не бива да проектират върху него своите желания и тежнения на възрастни, защото те не са негови.

2. Чрез играта детето „разказва“ за връзката с майката и изразява себе си

Играта на детето е символична, защото разказва за връзката му с майката или субекта, полагащ майчински грижи, с когото детето се идентифицира още в първите месеци след раждането си.

Спонтанната творческа игра винаги изразява нещо от детството. Символите в игрите на детето могат да се разглеждат като безсловесен разказ за отношенията му с майката. В спонтанните творчески игри детето изпитва удоволствие да изрази себе си. В най-ранна възраст това изразяване е обвързано с емоциите на майката при телесния досег с бебето. В първите месеци тя му отвръща с мимики, погледи, усмивки и чувства, които не идват от опита на малкото и с които то се отъждествява. Става дума за огледален образ, който придава смисъл на живота на бебето, успокоява го и го привързва към нея или към друг възрастен, който полага майчински грижи за него. Бебето полага усилия да пренастрои представата за себе си в очите на майката, за да удължи насладата от общуването.

Така представата ни за себе си, дължаща се на другия, съществува дълбинно през целия ни живот, но можем да твърдим, че детето постепенно препокрива следите, които другият оставя у него. Навършвайки приблизително година и половина, мъничето вече се опитва да бъде себе си благодарение на собствените си усещания и отъждествяването с огледалния си образ. Така детето изгражда своята идентичност чрез другия, с когото едновременно се идентифицира и от когото желае да се отдалечи.

3. Играта успокоява детето

Детето играе с удоволствие, за да се освободи от мъчителното напрежение и свързаните с него негативни емоции. Спонтанната игра е солидна преграда срещу тревогата на мъничето. Успокояващите игри поддържат сигурността на детето чрез въображаемата връзка с майката или със субекта, който се грижи за него. Спонтанната игра създава онзи контекст на сигурност, в който майката сякаш присъства, дори да отсъства, и който позволява на детето да се утвърди в света на възрастните и тяхната култура. Затова ако родителите искат детето да е спокойно, трябва да му дават възможност да играе свободно и спонтанно.

4. Играта стимулира интелектуалното развитие на детето

Спонтанната игра е не само неизчерпаем извор на успокоение и символизиране, а и чудесно средство за интелектуално развитие. Когато детето използва възглавница, за да я превърне в кола, то преобразява реалния предмет в символичен – преструва се на шофьор, ускорява, намалява, завива рязко, имитира шума на двигателя. То подражава на баща си и майка си. Преминаването от реалния към символичния предмет е обусловено от идентифицирането му с родителите, които обожава. Това идентифициране стимулира трансфера на характеристиките на един реален предмет върху друг, в случая възглавницата, който се превръща в символичен предмет за игра. Това е интелектуална операция в действие, която отваря пътя към по-нататъшното създаване на понятия.

5. Играта развива общуването на детето с другите

Малкото човече играе с близките си, с родителите, с братята и сестрите си, с приятелчетата в детската градина. Играещото дете общува със своите връстници и с възрастните и се радва да бъде с тях, нищо, че на моменти възникват спорове. В играта детето изразява своето вълшебно могъщество, сблъсква се с деца, които правят същото, изпитват подобни чувства и интензивно общуват помежду си. В този смисъл играта е незаменимо средство за социализиране. Ето защо родителите и останалите възрастни около детето трябва да намерят време да се запознаят с начина на игра на хлапето си, да го наблюдават и да играят с него. Това ще бъде огромно богатство за детето.

 

Статията е базирана на книгата на Бернар Окутюрие „Действаме, играем, мислим“, любезно предоставена от издателство „Colibri

Вижте още:

Възпитание чрез игри – защо е важно да играем с децата си

6 ползи от игрите на открито за децата и тяхното здраве

6 идеи за игри и занимания за деца на 2 и 3-годишна възраст

10 игри, които правят пътуването в кола с деца по-лесно