Можем ли да возим детето на предната седалка: правила и изисквания

може ли да возим дете на предна седалка

Въпросът дали можем да возим детето на предната седалка в автомобила е често задаван от родители, които искат да осигурят безопасността на своите деца, докато пътуват. В България съществуват конкретни правила и изисквания, които регулират това как и къде трябва да се возят децата в автомобилите. Ето какви са те:

Законодателство и изисквания в България

Според Закона за движението по пътищата в България, децата трябва да се возят в подходящи детски столчета или системи за безопасност, които са съобразени с тяхната възраст, тегло и ръст. Ето основните правила, които трябва да се спазват:

Деца под 3 години на предната седалка

Децата на възраст под 3 години трябва да бъдат поставени в подходящо детско столче за кола, което е съобразено с техните размери и тегло. Те могат да се возят на предната седалка само ако столчето е монтирано в посока обратна на движението и въздушната възглавница е деактивирана.

Деца от 3 до 12 години на предната седалка

Децата в тази възрастова група могат да се возят на предната седалка само ако използват одобрено детско столче или бустер, което е съобразено с техния ръст и тегло. Въздушната възглавница трябва да бъде деактивирана, за да не представлява опасност за детето.

Деца над 150 см на предната седалка

Деца с ръст над 150 см могат да се возят на предната седалка, използвайки стандартния предпазен колан за възрастни.

Кое е най-безопасното място за дете в колата?

Многобройни изследвания показват, че най-безопасното място за возене на деца в автомобила е задната седалка, и по-специално средното място на задната седалка. Според проучвания, проведени в САЩ от Института за застрахователна безопасност на пътищата (IIHS), децата, които се возят на задната седалка, са изложени на значително по-нисък риск от наранявания в случай на катастрофа в сравнение с тези на предната седалка. Това важи особено за средното място на задната седалка, тъй като е най-отдалечено от страничните удари.

Допълнителни съвети за безопасност:

  • Проверете съвместимостта на столчето: Уверете се, че детското столче е подходящо за вашето дете и е правилно монтирано. Спазвайте инструкциите на производителя за монтаж и употреба.
  • Деактивирайте въздушната възглавница: Ако возите детето на предната седалка с детско столче, монтирано обратно на посоката на движение, не забравяйте да деактивирате въздушната възглавница. Въздушната възглавница може да причини сериозни наранявания при разгръщане.
  • Използвайте подходящи системи за задържане: В зависимост от ръста и теглото на детето, използвайте детски столчета, бустери или други одобрени системи за задържане.
  • Образовайте се и следете за актуализации: Правилата и препоръките за безопасност могат да се променят, затова е важно да следите за новини и актуализации по темата.

Возенето на дете на предната седалка в автомобила е възможно в България, но трябва да се спазват стриктно установените правила и изисквания за безопасност. За да осигурите максимална защита на вашето дете, е препоръчително да го возите на задната седалка и да използвате подходящи детски столчета и системи за задържане. Безопасността на вашето дете зависи от вниманието и отговорността ви като родител или настойник.

Списание РОДИТЕЛ, Roditel.bg