Двигателно развитие на бебето

двигателно развитие бебе

Двигателно развитие на бебето на 4 СЕДМИЦИ

Изправя глава за кратко време

ХАРАКТЕРИСТИКА: През първите четири седмици след раждането движенията на новороденото се характеризират с импулсивност и некоординираност. След втората и особено след третата седмица обаче детето започва да прави опити да си изправя главата за съвсем кратко време – 2-3 секунди. Това е една от първите прояви, която показва началото на развитие на движенията на главата. С това се поставя началото на развитието на цялата последваща и все повече усложняваща се двигателна активност. Възможността детето да си повдига главата, макар и за кратко време, показва, че широката ирадиация на нервната възбуда, така характерна за първите седмици и месеци след раждането, започва да протича по определен път. Обикновено това възниква с появата на зрителното и слухово съсредоточаване. Разбира се, това е само начало, но именно като такова то е показателно.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Най-добре може да се провери дали детето е вече в състояние да си задържа главата изправена, макар и за кратко време, като се постави легнало по корем. Обикновено веднага след това то започва да прави опити да си повдигне главата и бързо я отпуща. Същественото, на което трябва да се обърне внимание, е дали детето прави усилие да повдигне главата си и да я задържа за 2-3 секунди.

ОЦЕНКА: Оценката е положителна, ако детето направи неколкократно опити през различни интервали и успее да задържи главата си за няколко секунди. Най-малко двукратно трябва да се отбележат такива опити.

 

Двигателно развитие – 8 СЕДМИЦИ

Задържа главата си изправена, взето на ръце

ХАРАКТЕРИСТИКА: След първите опити за изправяне на главата през първите четири седмици детето успява да задържи главата си по-продължително време. Разбира се, умората пак настъпва бързо, но все пак това по-продължително задържане показва, че развитието на движенията е вече тръгнало по своя закономерен път и определена последователност. Известно е, че двигателната активност се развива от горната част на тялото надолу, като най-напред укрепват движенията на главата. Това показва, че кората на мозъчните полукълба вече влиза постепенно в своята нормална функция.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Задържането на главата в изправено положение през тази възраст може най-добре да се установи, като детето се вземе на ръце в изправено положение и леко се прикрепва на гърба. Главата не бива да се придържа, нито принудително да се изправя. Трябва да се наблюдава дали когато детето се държи във вертикално положение на ръце, то си изправя главата, или я отпуща.

ОЦЕНКА: По този показател се дава положителна оценка, ако детето може да задържа главата си изправена най-малко за 1–2 минути.

Двигателно развитие на бебето –  12 СЕДМИЦИ

Държи продължително главата си изправена. Има опора на краката

ХАРАКТЕРИСТИКА: В този показател са включени две отделни двигателни прояви, отнасящи се до движенията на тялото и двете му противоположни страни – движенията на главата и движенията на краката.

През третия месец движенията на главата са вече така укрепнали, че детето може да я държи изправена продължително време, без да се умори. Това му дава възможност то вече да разглежда близкостоящи около него предмети и хора. Децата в тази възраст лесно изправят и задържат главата си изправена, когато са поставени по корем или когато са взети на ръце. Дете, което до края на 12-тата седмица не може да държи главата си изправена, трябва да бъде подложено на по-обстойно наблюдение и изследване.

Опората на краката е показател за ранно начало в подготовката на детето за изправяне, т.е. за задържане на тялото в изправен вид и прохождане. Този показател представлява трансформиран безусловен стъпален рефлекс в условен. За да не угасне той като вродена проява, са необходими упражнения още от края на първия месец след раждането. При липса на упражнения, при боледуване и при някои увреждания на централната нервна система (церебрални парализи и др.) детето трудно овладява този показател или съвсем не го придобива до края на третия месец. Поради това трябва да се установи причината. При всички случаи на закъснение след третия месец опората на краката се създава с много по-големи усилия, отколкото до този срок.

Изоставянето в изправянето на главата и продължителното й задържане изправена също трябва да насочи вниманието към търсене на причината за това: твърде честото може да се дължи на мозъчно увреждане, което трябва да се има предвид при ранната диагностика. Опората на краката липсва или трудно се създава урахитични, хипотрофични и недоносени деца.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Продължителното задържане на главата се установява най-добре, като детето се постави по корем. Най-стабилното положение то си намира, като се опира на лакти. В такова положение – опряно на лактите, то може да стои продължително време и с изправена глава да разглежда пред себе си и наоколо.

Дали детето има опора на краката може да се провери най-сигурно, като се повдигне от възрастния, взето под мишници, и се остави краката му леко да се допират до твърда повърхност, без да се отпуща тежестта на тялото върху краката. Трябва да се установи дали детето търси да опре краката си, след като е усетило твърдата площ.

ОЦЕНКА: За изправянето на главата се дава положителна оценка, когато детето може да я задържа изправена повече от 4–5 минути. За опората на краката положителната оценка изисква при изправяне на детето то да търси да си опре краката на съответната повърхност, а при опиране – да си допира стъпалата. Оценката на всеки от тези показатели е важна, следователно пълна положителна оценка се поставя при изпълнението и на двата.

Източник: logopedico.com