Държавата компенсира над 1600 деца, останали без място в детска градина

тръгване на детска градина адаптация детето плаче
Държавата ще изплати близо 1,5 милиона лева компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. Компенсациите ще се изплащат в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г.

От тази сума 1 413 315 лева са за 1603 деца в София, а 3562 лева са за четири деца в Пловдив.


Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища. Условието е семейството да е кандидатствало и да не се е класирало, както и общината по местоживеене да не им е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.