Депутатите разрешиха домашното образование за всички деца

образование у дома, родител.бг, училище

Обхватът на домашното образование у нас се разширява драстично. В самостоятелна форма на обучение занапред ще могат да се обучават не само деца със здравословни проблеми и с изявени дарби, но и такива, чиито родители са изявили подобно желание. Това решиха депутатите от образователната комисия в НС, след като приеха на 2-ро четене текстове от новия Закон за предучилищното и училищното образование.

И в момента самостоятелната форма на обучение е разрешена от закона, но само за ученици, които поради здравословни причини не могат да посещават училище, което се удостоверява с медицински документ, както и за даровити деца. С новите текстове обаче депутатите от управляващото мнозинство добавиха още две възможности за образованието в домашни условия – за “лица, навършили 16 г.” и за деца “в задължителна училищна възраст по желание на учениците и родителите”. Както и сега, въпросните ученици ще се подготвят самостоятелно на базата на училищния учебен план, като в края на годината ще полагат изпити по конкретните учебни предмети. Разрешението за самостоятелно обучение ще се дава от експертна комисия към регионалното управление на образованието (сегашните регионални инспекторати), която всеки учебен срок ще контролира как е организирано обучението.

Редица детайли около новата форма на обучение в законопроекта не са разписани добре и от коментарите на депутатите стана ясно, че по текстовете тепърва ще има спорове. Бойка Маринска от РБ попита какво ще се случи, ако ученикът в самостоятелна форма на обучение не покрие необходимите изисквания, и дали в този случай ще се мести в традиционната форма на обучение. Този въпрос в законопроекта изобщо не е уреден. Заради липсата на яснота се наложи 30-минутна почивка за прецизиране на текстовете. Така депутатите в крайна сметка решиха, че децата, обучавали се у дома, които не постигнат нужните компетентности за съответния клас, ще могат да продължат в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностното развитие в съответното училище. На този етап не е ясно при провал по колко учебни предмета ще се случва това. Законопроектът предвижда при традиционното обучение повторение на класа при невзет поправителен изпит и по 1 предмет.

Тепърва ще се умува и как да се реши въпросът с издръжката на 1 ученик и кой и в какъв размер ще я получава. Законопроектът предвижда възможност част от издръжката да се отпуска и на частните училища и по аналогия възниква въпросът дали родителите, които сами обучават децата си, имат право на финансиране. Шефката на просветната комисия Милена Дамянова уточни, че част от парите, които се отпускат от държавата, ще отиват в училището, в което се провеждат изпитите за проверка на знанията. Вчера депутатите не подкрепиха предложената от ГЕРБ възможност тези ученици да валидират знания за цял етап на образование – например начален или основен, без да полагат изпити всяка година.

Промените предизвикаха бурни критики от червените депутати, които видяха заплаха от увеличаване на броя на отпадащите от училище деца и дори от закриване на школа. “Това е начин да се заобиколи задължителното по конституция образование до 16 г. Редица секти и вероучения може да предпочетат да обучават децата си вкъщи. У нас има около 400 общообразователни училища с под 100 ученици, ако от всяко от тях се оттеглят в самостоятелна форма на обучение по 50 деца, ще се застраши самото населено място”, възмути се Стоян Мирчев от БСП. Притеснения около новата форма има и МОН. От министерството твърдят, че подкрепят по принцип промените, но също настояват за допълнителни текстове, които да гарантират контрола върху новата форма на обучение.

Депутатите потвърдиха 8-те форми на обучение, които и сега съществуват в Закона за народната просвета – дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна, комбинирана и обучение чрез работа (дуално). По идея на реформаторите дистанционното обучение бе разрешено за децата от 5 до 12 клас, а не както бе първоначалното предложение – само от 8-12 клас.

Източник: КРОСС

Comments are closed.