6 причини да запишем детето на уроци по чужд език

чужд език дете обучение
Защо е полезно владеенето на чужд език? Повечето хора биха отговорили – за да ни помогне да общуваме, защото ще е от полза за в работата и обучението или защото в съвременния свят владеенето на чужд език, като английския, е задължително. Има обаче още много други причини, поради които чуждоезиковото обучение е важно, при това от най-ранна възраст. Сайтът Expert.bg публикува някои от тези неподозирани ползи
1. Подобрява познавателните способности на децата

Двуезичието подобрява основните функции на мозъка, свързани с фокуса и концентрацията. Освен това редица изследвания показват, че деца, които изучават втори език, се справят по-успешно с решаване на проблеми и творчески задачи. Учените смятат, че техният мозък може да обработва и сортира информацията по-бързо и лесно, защото владеенето на два езика предполага непрекъснат подбор на думи от различните езикови запаси.

2. Намалява риска от заболявания, свързани с мозъка

Предимствата не се изчерпват с ползи само в детска възраст. С напредването на възрастта когнитивните способности на хората започват да отслабват – по-трудното запомняне на нова информация, проблеми с адаптирането към нови и непознати ситуации са част от нещата, с които рано или късно всеки от нас се сблъсква. Науката е доказала, че при хора, които владеят или изучават втори език, рискът от заболявания, свързани с мозъка, е много по-нисък. Появата на проблеми като объркване и загуба на паметта, както и болестта Алцхаймер, могат да бъдат забавени с до 5 години.

3. Улеснява ученето на чужди езици като цяло

Ако едно дете говори втори език, то много по-лесно се справя с изучаването на други езици, освен тези, които вече владее. Това се дължи на факта, че то вече е развило уменията да слуша, да категоризира думи, да обработва информация, да намира асоциации на думи и др.

4. Увеличава опциите ви за професионално развитие

В наши дни, когато глобализацията и свободното движение на хора по света са едни от основните характеристики на обществото, говоренето на втори език може да отвори много вратички още от ранна възраст – не само за създаване на лични, но и на професионални контакти. Освен това, съвременният бизнес приема мултикултурните кадри като много ценен за компанията актив.

5. Подобрява владеенето на майчиния ви език

Това може да ви прозвучи странно, но говоренето на чужд език може да подобри уменията на децата за използване на родния ви език. Двуезичието изисква фокус върху механизмите на речта, на структуриране на изречението, граматиката и т.н. Съзнателно или не, това предизвиква асоцииране на новите неща с вече познати от езика, който владеете най-добре.

6. Разширява хоризонтите и възприятието на за света

Двуезичието дава възможност за по-добро разбиране на нас самите и на другите. Дори и без да пътувате много, то може да промени начина, по който гледаме на света около себе си. Вярвате или не, говоренето на втори език може да промени дори възприятието към цветовете.

 

Вижте още:

Иво Паскалев: „Чуждоезиковото обучение при децата трябва да започне на 4-5 години“

Говорни умения и езиковото развитие на деца от 0 до 6 годишна възраст

Седемте скрити ползи от тридетието – гледната точка на един татко

Децата и писането на домашни – как родителите пречат, вместо да помагат

Децата билингви – полезни съвети при двуезичност в семейството