Децата в четири столични детски градини ще учат по иновативна австралийска програма

kindiroo-detska-gradina

Децата от четири столични детски градини ще учат пилотно по австралийската програма за ранно детско развитие KindyROO (КиндиРу).

Пилотният проект бе одобрен от столичния кмет Йорданка Фандъкова и екипа й при учредяването на инициативата “Първите 7 години”, партньори, в която са Българският Червен кръст, Българската педиатрична асоциация, Столичната община, Националната мрежа за децата, Държавната агенция за закрила на детето и КиндиРу България.

По новата система ще се учи от учебната 2016-2017 г. в ДГ №134 с директор Ирина Якимова, ДГ №19 с директор Афродита Ильовска, ДГ №127 с директор Татяна Бакалова и ДГ №172 с директор Иванка Иванова.

Чрез специфична, научно обоснована методика се подобряват основните умения на децата за овладяване на тялото и се извършва подготовка за социалното и емоционалното им поведение в класната стая.

Програмата за детските градини представлява комплекс от упражнения, съобразени с възрастта на децата. Чрез ежедневни 25-минутни занимания се потискат първични рефлекси, спомага се за интегриране на всичките 7 сетива. (Към познатите 5 сетива са включени още 2 – балансът и проприоцепцията – осъзнаването на тялото.)

Програмата е както за напълно здрави деца, така и за децата, които имат проблеми в развитието. Тя ще се въведе в 3 групи по възрастов признак.

В Австралия системата е въведена в детските градини и се ползва в редица основни училища. Резултатите, отчетени чрез национално представително изследване, са по-висока езикова и математическа грамотност у децата, които са посещавали заниманията по програмата в сравнение с връстниците им, които не са участвали. Участвалите деца пишат
по-красиво от връстниците си.

Те се съсредоточават по-успешно в час, седят по-правилно, проявяват ангажираност към учебния процес. Те имат по-овладяно поведение в свободните игри и междучасията. Тези деца по-лесно следват инструкции, по-бързо и точно усвояват нов учебен материал. Най-важният резултат е, че се повишава неврологичната възраст на децата, особено на тези, които участват в програмата 5 дни в седмицата – техните резултати видимо се подобряват, те са по-успешни в училище и в живота.

Източник: Mediapool.bg