Донорството и трансплантацията на матка вече ще бъдат позволени от закона у нас

Better Writer Ad

Да се разреши донорството на матка по подобие на бъбреци. Тази идея е залегнала в проект за промяна на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, който е публикуван за обществено обсъждане.

Критериите дали една жена, която вече е родила деца, може да дари този свой орган на друга, която не е в състояние да износи бебето си, ще бъдат определени от лекари и специалисти.

„Според водещи медицински специалисти в България са налице възможности за такава трансплантация, с което ще се даде възможност на жени без матка да родят своите деца. Според тях това е орган, който се използва само за осъществяване на репродуктивните функции и може да се взема от жена, която вече е родила дете“, казва в мотивите си здравният министър Кирил Ананиев, който е вносител на законопроекта. По-нататък той уточнява, че този нов метод е с малък световен опит.

Предвижда се и разширяване на кръга на хората, които ще дават съгласие за донорство при мозъчна смърт на свой роднина. Към момента това са съпруг или родител, дете, брат или сестра. С промените се дава възможност воля за донорство да могат да изразяват и роднини по съребрена линия до четвърта степен. Ако починалото лице няма близки, от него не биха могли да се взимат органи за трансплантация. Идеята на министър Ананиев е по този начин да се увеличи броят на трупните донори. Измененията прокарват и възможността за т.нар. кръстосано донорство – при наличие на двама реципиенти и съответно двама донори (техни роднини), които желаят да им дарят орган или тъкан но са биологично несъвместими, да се допусне трансплантация на тези двама нуждаещи се пациенти чрез размяна на донорите (нероднини), ако те са съвместими със съответните реципиенти.

В Закона за лечебните заведения пък се предлагат промени, с които се въвежда възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, така както това е предвидено за болници и центрове за психично здраве. Предлага се и създаването на нов вид лечебни заведения от типа на патронажите, в които самостоятелно да работят медицински сестри, фелдшери и акушерки. Идеята на министър Ананиев е тяхната дейност на частно по домовете да излезе на светло.

Източник: Monitor.bg