Ранни насочващи симптоми, че детето може да има аутизъм (2-5 г.)

Кои са първите симптоми на аутизма? Кога имаме основание да мислим за подобно състояние и кои са ранните, насочващи признаци в развитието на детето, които да говорят за поведение от аутистичния спектър?

Много родители са чували за аутизма, но не винаги разбират определено поведение у децата си, което да насочва към подобно състояние. Възможно е погрешно да предполагате, че едно по-срамежливо и по-стеснително дете или дете с проблеми в езиково-говорното развитие страда от от аутизъм или пък да не обърнете внимание на някои ключови симптоми. Ето защо, е добре да сте наясно, че аутистичните деца в ежедневното си поведение проявяват следните характеристики:

 • Те са напълно безразлични към това, което става около тях, индиферентни към обкръжението;
 • Не създават контакт с очи и виждат лицата като прозрачни тела, погледът им минава като че ли през тялото;
 • Не говорят и не проявяват желание за контакт;създават впечатлението на глухи, а в същото време имат остър слух за определени шумове и проявяват интерес към определени звукове, обикновено тихи и ритмични;
Better Writer Ad

 • Не реагират дори и при чуването на името си;
 • Не протягат ръце, за да бъдат прегърнати от родителите си;
 • Плачат или се смеят без наличието на явни причини;
 • Не чувстват притеснение, когато им се карат;
 • Отнасят се към лицата като към предмети и предпочитат контакт с предмети, а не с хора;
 • Изглеждат щастливи, когато са сами;
 • Не могат да изпълняват команди, имат слабо развити социални умения и навици за самообслужване;
 • Не протягат ръце, за да хванат това, което им се подава;
 • Изглеждат издръжливи на студ, горещина и болка;
 • Не възприемат някои общи опасности;
 • Реагират стресово на промените на лица, предмети, детайли от обкръжението, което е подредено по определен начин;
 • Привързват се към определени предмети;
 • Имат стереотипни движения;
 • Самонараняват се при автоагресивните им прояви;
 • Имат изблици на гняв, агресия;
 • Агресивни са към близките си;
 • Имат натрапливи навици, ритуални поведенчески реакции;
 • Проявяват хиперактивност или хипоактивност;
 • Не търсят храна, проявяват афинитет към определени еднообразни храни;
 • Не се хранят сами; имат проблеми с дъвченето на храната и предпочитат смлените храни;
 • Не играят с играчките си по предназначение, въобще игровата дейност не е типична;
  имат нарушен сън;

 • Напикават се и се изпускат по голяма нужда /ануреза, енкупреза/
 • Тези признаци не се срещат накуп при всяко аутистично дете, нито пък се проявяват с една и съща интензивност. Във всеки от случаите присъстват някои от характеристиките, но може да се появят и други симптоми, които не са били посочени.
 • Но, не може да се докаже наличието на аутизъм с един или два от тези симптома и особено, когато не са ярко проявени, защото много деца, с различни проблеми или без проблеми понякога проявяват някои признаци, характерни за аутизма.

Подсказващи симптоми на аутизъм в ранна детска възраст

 

1. Неблагоприятен знак е, когато дете на 18 месеца предпочита комуникация с жестове пред произнасянето на звуци или думи или трудно имитира звуци, а след 2 годишна възраст детето все още:

2. Само имитира говор или действия и не произнася спонтанно думи и фрази

3. Издава определени звуци или думички, някои от които повтаря непрекъснато, без да ползва говоримо езика, освен някои знакови сигнали за непосредствени нужди

4. Не може да следва елементарно насочване

5. Има особен тембър на гласа (носов, стържещ, дрезгав)

6. Трудно разбира обяснения, които връстниците му възприемат с лекота

7. Симптомите, най-често съобщени при изследване на деца, са втренчване, особености на звуковите възприятия и на играта.

Специфичен поглед при деца с аутизъм

Избягване на контакт с очите често се смята, че е характерно за деца с аутизъм. Тази проява е с по-малко значение, отколкото необичайното ползване на погледа. Много бебета през първите месеци трудно задържат вниманието си върху хора, но при бебе с аутизъм погледът е с тенденция да бъде кратък и най-много с ъгъла на окото.

Особености на слуха при деца с аутизъм

Особености при слуховите възприятия имат по-голямо значение. Често деца с аутизъм са предполага, че са глухи на ранен етап от тяхното развитие. Много малко всъщност са с реална загуба на слух, а по-скоро те не желаят да отговорят на името си, и изглежда не се влияят от звукови разлики в околната среда. Деца с аутизъм могат да игнорират дори много силни шумове, които иначе биха подразнили силно други деца на същата възраст. Може да се дължи на нарушения във възприятието, тъй като децата с аутизъм изглежда са особено чувствителни към определени звуци или нечувствителни към други. Например, едно дете с аутизъм може да се очарова от специфични звуци като триене на колелата на играчка, или от звука на отваряне на кутия. Други могат да породят изключителен стрес към шум на коли, скърцане на паркет или лай куче.

Социално развитие и игра при деца с аутизъм

При малки деца играта и социалната дейност са тясно свързани в тази възраст от развитието, и родителите лесно могат да забележат, че детето им се държи странно. Бебетата с аутизъм могат да показват липса на интерес към видовете игри, които на повечето деца се харесват, особено като тези, които включват общуване с родителя. Липсата на социална активност изглежда е значителна.

Преглед при специалист за потвърждаване или отхвърляне на аутизъм

Най-добре е прегледът и експертната оценка да бъде поставена в специализирано детско отделение или център, а при нужда и от екип от специалисти, за постигане на точна диагноза. Необходима е щателна фамилна анамнеза, пре-, пери-, и пост-натална история на майката и детето.

Обстоен медицински преглед изисква установяването на други предпоставки и заболявания, допринасящи за отклоненията или забавяне в развитието. Оценката на развитието включва фини и общи двигателни умения, език, (рецепция, експресия и вербализация), сетивни възприятия, социално и емоционално развитие и игра.

Качеството на развитие е важен елемент, поради начина, по който уменията се използват, и са толкова съществени, колкото тяхното наличие. Например, едно дете с аутизъм може да се е научило да възпроизвежда думи, но да не разбира тяхното значение. Или малко дете с аутизъм да се е научило да посочва даден обект, но не в социалния контекст на този акт, а само да привлече вниманието на друго лице. В идеалният случай, децата трябва да се наблюдават и в обичайната им среда у дома или в детската градина.

Диагнозата на аутизъм е малко вероятно да бъде направена въз основа само на едно изследване, особено, ако детето е много малко. Внимателно проследяване и редовна оценка на развитието са от съществено значение да се изгради по-пълна картина.

Независимо дали вече е поставена окончателна диагноза или предстоят още уточняващи изследвания за аутизъм, съществено е да се предложи навременна и адекватна помощ за децата и техните родители. Когато има съмнения за вече настъпили нарушения в развитието, трябва да се разработят индивидуални терапевтични програми съобразени с личните нужди на детето и да се осъществява стриктен мониторинг на напредъка. Родителите могат да бъдат подкрепени и обучавани как да подпомагат децата си за всеки специфичен компонент от сферата на развитие им.

Редно е, за потвърждаване на диагнозата да бъде привлечен екип от специалисти, който да включва педиатър, клиничен психолог, детски психиатър, невролог. Тяхната роля, заедно с педагог за деца със специални нужди, социален работник, игрови и поведенчески терапевт, както и други специалисти, е да подкрепят семейството, да предложат подходящи интервенции, за да се помогне на детето. Колкото по-рано се случва това, шансовете за изграждане на самостоятелност и навици са по-големи.

Интервенцията трябва да се основава на специфичните нужди за всяко отделно дете и включва помощ за приучаване към игра и социални взаимоотношения, поведение и комуникация. Препоръчително е ранно настаняване в детска ясла или специализирана група с цел осигуряване на детето на ценен социален опит и възможности за обучение. Това ще даде възможности на аутиста в последствие да изгради необходимата самостоятелност и да преодoлява трудностите в бита си. Специализираната работа с родителите и психологична консултация е не по-малко важна в комплексната терапия.

В статията са използвани материали от: autism360.com

 

Вижте още:

Десет неща, които всяко дете с аутизъм би искало да знаете

Стресът може да отключи аутизъм у децата

Невероятно описание на живота от едно 8-годишно дете аутист

Развитие на социалните умения при деца от 0 до 3 години