Финансови глоби за родители, чиито деца не спазват училищния правилник предлагат синдикати

Better Writer Ad

69.2% от учителите казват, че не налагат санкции на учениците, защото процедурата е бавна и мудна, а 63.5% – защото е тежка и безсмислена. 71% от преподавателите се възпират да санкционират ученици, защото се притесняват от неуважителното, понякога скандално, отношение от някои родители, а близо 46% се страхуват от пропуски в процедурата. Това показва национално проучване на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ по темата за ефективността на санкциите като инструмент за обща подкрепа на учениците, проведено сред 2890 педагогически специалисти и заинтересовани в рамките на 10 дни.

Заради неработещите правила в тази област от синдиката настояват за ясни задължения за родителите, включително и финансови санкции при нарушение на училищния правилник, както и да се въведе оценка „Дисциплина“ за учениците, която да влияе на формирането на бала им при кандидатстване в гимназия, пише в. „Сега“.

От синдиката открай време определят наредбата за приобщаващото образование, в която е описан редът за налагане на санкции за учениците, като най-неработещата сред всички наредби на МОН. Изследването им потвърждава това – 86.7% от запитаните смятат, че процедурата за налагане на санкции трябва да бъда олекотена, а 93% – че наредбата следва да бъде променена или отменена. Според профсъюза това недвусмислено показва, че на практика този инструмент за подкрепа не работи.

„Не налагам санкции на ученици, защото процедурата е бавна и мудна“, казват 69.2% от запитаните. 63 на сто от тях заявяват, че нямат практика да налагат санкции, защото „процедурата е тежка и безсмислена“ а 53% – че ефектът от тях е нулев. 57.5% твърдят, че „директорът не разрешава налагане на санкции заради делегирания бюджет и отлив на ученици“, като само 28.8% заявяват смело, че не притесняват да инициират процедурата по налагане на санкции на ученик.

Най-затрудняващия елемент за налагане на санкции според 71% от учителите е „неуважителното, понякога скандално, отношение от някои родители“. Почти половината педагози се страхуват от пропуски в процедурата (45.8%), а 1/3 от тях имат притеснения от комуникацията с родителите. 25% от учителите не разбират самата процедура по налагане на санкции, а 19% от тях споделят, че в училището им липсва психолог или педагогически съветник, който следва да се включи в етапа при прилагане на мерки преди минаване към санкция. На въпроса: „Смятате ли, че ангажираността на родителите ще се повиши при сключване на договор между образователната институция и родителя за спазване на училищния правилник, като това да носи юридическа и съдебна отговорност“, 85.2% са убедени, че това ще се случи, 8% нямат мнение, а 6.8% не виждат смисъл в такъв договор. 89.7% от респондентите са определили „съдебната практиката в България някои родители да съдят училището заради наложени наказания или ниски оценки“ като „безрезервно порочна“ и само 2.2% – като възпитателна за учители и директори.

От синдикат „Образование“ предлагат няколко конкретни мерки за повишаване на ефективността на санкциите. На първо място, според тях на родителите трябва да се вменят ясни задължения, както и финансови санкции при нарушение на училищния правилник. В училищния закон да се вмени задължение за сключване на договор между родител и образователна институция по отношение на училищния правилник със съответните финансови и административни санкции за родител, както и да се въведе оценка „Дисциплина“ в четири степени чрез промяна в закона, която да влияе на формирането на бал при кандидатстване, настояват още те.

Източник: Mediapool.bg