Говорни нарушения – кога да заведем детето на логопед?

Най-новите изследвания показват, че е добре детето да се заведе на логопед още на 2,5 годишна възраст, вместо да се изчаква то да навърши 3 годинки. Това заяви в интервю за „Монитор“логопедът Десислава Ташкова.


Според нея, най-често срещаните нарушения, водещи до нуждата от логопед, са артикулационните. Става дума за нарушения на някои звукове и най-вече индикацията за проговарянето.

При артикулационните нарушения, първият сигнал за родителите са трудностите при изговарянето на определен звук или липсата му. Упражненията, които се прилагат, се провеждат в няколко етапа. Има и специфична орално-моторна техника, която е свързана с масажиране на различните говорни органи, които помагат по-бързата интервенция на определени звукове.

Говорните нарушения нерядко са наследствени, смята Десислава ТашковаОказва се, че в 50% от случаите някой член на семейството е имал късно проговаряне. „Разбира се, не мога да кажа, че това е водещо за появата на такива нарушения при децата, но е често срещано“, допълва тя.

Заекването

Тенденцията при заекващите деца е, че проговарят много рано и имат богат речник. Те са с висока езикова култура и широк диапазон на речника. „На 2 години диалогът с тях е много активен. Съпътстващ фактор са нарушенията на вегетативната нервна система. Наблюдава се изпотяване на ръцете, зачервени петна при говорна ситуация, избягване на говорене по телефона, на пазаруване в магазина, заради комуникацията с непознати, примигване на очите. Но за същински тип заекване може да се говори, когато това нарушение датира от шест месеца. Едва тогава може да се постави тази диагноза“, казва логопедът Десислава Ташкова.

По думите й, един от най-често срещаните фактори, предизвикващи заекването, е уплахата от животни, от тъмното, от кошмари, от гледането на някои филми. Също от една голяма емоция, например дълго чакан рожден ден. Така че – всички тези фактори може да предизвикат заекване.

Снимка: pexels.com

Вижте още:

Заекването при децата – причини и решения

Проговаряне и развитие на речевите умения при децата

Ако детето не проговаря

Игри, стимулиращи речта и мисленето при децата