Лесно стихче, с което да научим детето къде се пишат запетайки

Better Writer Ad

Разпитва Поли свойта майка:
– Къде се пише запетайка?
Отвръща майчето добро:
Пиши я винаги пред „но”,
пред „че”, пред ”който” и „която”,
„ала”, „понеже” и „когато”,
пред ”а”, „защото”, „тъй като”,
„обаче”, „както”, „докато”.
А още знай, детето ми,
пиши я  и пред второ „и”,
когато изброяваш, Поли,
съществителни, прилагателни, глаголи.

Запомних, мамо – Поли рече –
ще пиша запетайка вече
пред „но”, пред „че” и пред „когато”
пред ”а”, „защото” и „която”,
„ала”, „обаче”, „докато”,

„понеже”, „както”, „тъй като”,

ще пиша и пред второ „и”,
щом трябва да се изброи.
Но нека впишем допълнение
за трудното ни обръщение:
когато първо то се появи,
след него запетайка напиши!
Когато обръщението е в края,
пред него пишем запетая, зная!
Ако пък обръщението е в средата,
с две запетайки- пред него и след него-
спазвам правилата!

 

Вижте още:

Някои от най-хубавите стихове за мама

9 стихчета за лятото и морето

Шаблони за упражнения на ръкописните букви

10 логически задачи за мъници-умници