МОН оповести промени в ученическите ваканции

Министерство на образованието и науката представи списък с промени в графика на ученическите ваканции. Те засягат планирането на междусрочната ваканция в началото на февруари.


Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна ваканция за VII – XII клас

един ден – в зависимост от решението на съответното училище – междусрочна ваканция за I – VI клас

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за I – XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – VII – XII клас и за I – VI клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас
23.06.2021 г. – І – III клас
30.06.2021 г. – IV – XІ клас
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)