МОН пусна национална е-библиотека за учителите

Образователното министерство създаде национална електронна библиотека, в която учителите могат да публикуват и споделят авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда. Това става ясно от писмо на просветният министър, което адресирано до педагозите и публикувано на сайта на е-библиотеката.


Помощните материали от учители за учители могат да бъдат видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации. В е-библиотеката могат да се качва и проекти, които са свързани както със самостоятелност при изпълнението в електронна среда, така и с изследователска, ученическа работа, любознателност, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др. „Вие можете да изготвяте материалите самостоятелно или в екип, като е необходимо те да съответстват на държавните образователни стандарти и на учебните програми.”, посочва просветният министър.

Авторските материали могат да бъдат публикувани по класове (от 1-ви до 12-и), по предметни области (български език и литература, обществени науки, математика, икономика и предприемачество, изкуства, природни науки, извънкласни занимания по интереси, професионална подготовка, религия, спорт, чужди езици, софтуерни и хардуерни науки) и по вид на материала (за обучение, за самоподготовка и за изпитване). В графата за търсене учителите могат избират и между всеки един предмет, който се изучава в школата.

„Доверието в най-добрите професионалисти в образованието, авторитетът на най-предпочитаните учители, педагогическото майсторство на учители от различни поколения, с различна подготовка и опит, сътрудничеството при създаване и прилагане на интегрираното знание, свързано с практиката и с нещата от живота, ще направят Националната електронна библиотека на учителите успешно място за повишаване на квалификацията на учителите и на успеха на нашите ученици.”, смята просветният министър.

В е-библиотеката учителите могат да споделят своите идеи за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, когато е единствено възможно, и после, когато ще продължи да се прилага в различни варианти на присъственото обучение в клас, при самоподготовката, при преподаването на интегрирано знание, при проектно-базираното обучение и др.

Източник: Monitor.bg