На 15 април изтича срокът, в който се пази място в яслите и детските градини

През тази седмица изтича срокът, в който в софийските детски градини и ясли се пази място. След отпадането на всички противоепидемични мерки на 1 април, от Столичната община дадоха срок на родителите от 10 работни дни, в които те могат да направят необходимите изследвания на децата за постъпване в детска градина, предаде bntnews.bg.

Родителите, които гледаха децата си у дома заради COVID пандемията, но същевременно пазеха мястото им в детски градини и ясли, трябва да върнат децата си в градините до петък. Ако това не стане без уважителна причина, те губят мястото си в детското заведение.

“Ако има уважителна причина би трябвало да отчитаме всяка особеност при децата, а и при техните родители. Може да са възпрепятствани в този ден да заведат децата си. Но би следвало, пак казвам, да постъпят на 15 април. Моля, да се обърнат към директора на детската градина, за да не извърши отписване на детето. Тъй като ако директорът отпише детето, това място се обявява за свободно и ще участва на класиранията през месец май”, заяви Мария Минчева – директор Дирекция “Образование” в Столичната община.

Коментарите са изключени.