Неграмотността и последиците от нея

неграмотност2

Неграмотността е „световна криза“, която ще струва на световната икономика 1.2 трилиона долара през 2015 г. Повече от 796 милиона души са или напълно неграмотни, което означава, че не могат да четат или пишат, или функционално неграмотни, което означава, че не могат да изпълняват основни задачи, като например да прочетат етикет на храни. Това сочи доклад на World LIteracy Foundation, съобщава „Дневник“, позовавайки се на в. „Гардиън“.

Хората в богати и бедни страни са „в капана на един цикъл на бедността с ограничени възможности за трудова заетост или генериране на доходи“ поради неграмотност, се казва в доклада.

Неговите автори използват формула, разработена от ЮНЕСКО, която взема предвид размера и структурите на икономиките на различните страни. Формулата изчислява, че цената на неграмотността в развиващите се страни ще възлезе на около 0.5% от техния брутен вътрешен продукт. В страни като Китай и Индия сумата ще е около 1.2% от БВП, докато в развитите страни разходите се оценяват на около 2% от БВП.

Тези оценки отразяват по-ниското ниво на разходите за социални услуги като социални грижи, здравеопазване и съдебна система в по-слабо развитите страни, се казва в доклада.

Това означава, че страните с най-голямо БВП ще понесат най-много загуби заради нивата на неграмотност. Богатите страни губят около 898 милиарда долара всяка година заради неграмотност, която може да доведе до спад в производителността на бизнеса, докато развиващите се икономики губят около 294 милиарда долара.

Загубите в САЩ се очаква да възлязат на 362.49 милиарда долара тази година, следвани от Китай с 134.54 милиарда и Япония с 84.21 милиарда. В развиващите се страни най-много загуби се очакват в Бангладеш (1 милиард) и Ангола (530 милиона).

„Има доказателства, че лица, което са или напълно неграмотни или имат функционална неграмотност … това има въздействие върху тях и тяхната заетост, както и способността им да печелят, през целия им живот. Това е вярно за всички страни и всички икономики „, каза Андрю Kay, главен изпълнителен директор на WLF.

В доклада се казва, че неграмотните хора печелят с до 42% по-малко от тези, които могат да четат. Задачи, които неграмотните хора не могат да изпълняват, включват обикновени неща, прочитане на етикетите на лекарства и храни, попълване на молба за работа или за кредит, четене и отговаряне на кореспонденцията на работното място, сравнение на цената на два продукта и други.

Неграмотността може да доведе до влошаване на здравето, хигиената и храненето, висока степен на рисково сексуално поведение поради липса на информираност и повече злополуки на работното място, гласи докладът.

неграмотност1Уменията на децата за четене трябва да бъдат подобрени още в ранна възраст, се казва в доклада на WLF. Тези, които имат родители с постоянна работа, са чували повече от 33 милиона думи до момента, когато започват училище. Деца в неравностойно положение са чували само 10 милиона през същия период.

„Трябва да създадем по-голяма осведоменост и образование около неграмотността, особено за значението на четенето на децата от техните родителите в тези ранни години… В настоящото общество има много начини за отвличане на вниманието… и в резултат родителите четат все по-малко на децата си.“

Около 57 милиона деца нямат достъп до начално образование, което е подобрение от 2000 г., когато близо 100 милиона деца не са посещавали училище, според доклад на ООН.

Нивото на грамотност сред младите хора на възраст между 15 и 24 години в световен мащаб се е увеличило от 83% през 1990 г. на 91% през тази година, се казва в доклада.

Усилията децата да бъдат записани в училище, трябва да се комбинират със стратегии те да останат в училище и да завършат образованието си, смятат от WLF. Организацията предлага и да се създаде световен орган, който да управлява международните инициативи за ограмотяване.