ТЕСТ: 26 думи за проверка на правописа

тест за проверка на правопис учене грамотност

ТЕСТ: 26 думи за проверка на правописа

1. а) пропусквателен пункт; б) пропускателен пункт;  в) пропoскателен пункт

2. а) опастност; б) опасност; в) опаснос

3. a) упадък; б) опадък; в) упадак

4. а) бежав; б) бежаф; в) бежов

5. а) безмислен; б) бесмислен; в) безсмислен

6. а) безпорен; б) безспорен; в) бесспорен

7. а) безнадежно; б) безнадеждно; в) безнъдеждно

8. а) безскрупулен;  б) безкрупулен; в) безскруполен

9. а) цъфтеж; б) цъвтеж; в) цъфтеш

10. а) безочастност; б) безучасност; в) безучастност

11. а) синьозелен; б) синьо-зелен; в) синьо зелен

12. а) небесносин; б) небесно син; в) небесно-син

13. а) температура; б) темперетура;  в) тенпература

14. а) материален; б) материялен; в) мътериален

15. а) одеало;  б) удеяло; в) одеяло

16. а) военопленик; б) военопленник; в) военнопленник

17. а) въстаник; б) възстаник; в) въстанник

18. а) нейн; б) неин;  в) нейин

19. а) подвързвам; б) подвръзвам;  в) потвързвам

20. а) тринайсти; б) тринаисети; в) тринайсети

21. a) кузирувам; б) козирувам; в) козерувам

22. а) съплеменици; б) съплеменници; в) саплеменници

23. а) отверка; б) утверка; в) отвертка

24. а) акумулатор; б) акомулатор; в) акомолатор

25. а) постриган; б) подстриган; в) потстриган

26. а) злуполука; б) злополука; в) злопулука

Отговорите можете да видите ТУК: